domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

domov >
novice in obvestila

Tolminski občinski svet je 17. marca zasedal na svoji četrti seji. Med vsemi točkami dnevnega reda je bila tokrat najpomembnejša tretja, v kateri so člani sveta razpravljali o predlogu letošnjega občinskega proračuna in ga v prvi obravnavi zavrnili.

Društva, krajevne skupnosti, zavode, organizacije in druge prireditelje z območja občine Tolmin vabimo k objavi prireditev in dogodkov, ki jih pripravljate v prazničnem mesecu maju. Podatke sporočite najkasneje do 31. marca 2015.

Občina Tolmin je danes šestim najemnikom predala ključe neprofitnih občinskih stanovanj v povsem obnovljeni nekdanji Notarjevi vili na Brunovem drevoredu 17 v Tolminu. A stavba, zgrajena po prvi svetovni vojni, nima samo pestre zgodovine, ampak je bila težka tudi pot do njenega sedanjega stanja.

S 16. marcem 2015 stopi v veljavo zakon, s katerim se za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča uveljavlja obveznost plačila upravne takse. Zakon hkrati omejuje tudi število parcel, ki jih lahko vključuje posamezen zahtevek.

Župan Uroš Brežan in njegov domžalski kolega Toni Dragar sta 9. marca podpisala Listino o prijateljskem sodelovanju in medsebojni pomoči med Občinskim štabom Civilne zaščite Občine Domžale in Občinskim štabom Civilne zaščite Tolmin. Slavnostni podpis dokumenta so pripravili v prostorih domžalske občinske uprave.


ostale novice in obvestila arhiv novic in obvestil
napovednik dogodkov
Trenutno v tej rubriki ni aktualnih objav.

ostali dogodki arhiv dogodkov
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani