domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
novice in obvestila

Tolminsko festivalsko poletje, ki so ga konec junija nadvse uspešno začeli na Šentviški Gori z dobrodelnim festivalom Gora Rocka ter nato nadaljevali v Kobaridu in Tolminu s Soča Outdoor Festivalom in minuli petek s krstno izvedbo Tmin Rock, bo v prihajajočem tednu na vrhuncu.

Goriška regija je pri podeljevanju kadrovskih štipendij v okviru regijske sheme med najuspešnejšimi. Del sredstev za štipendije kot pomoč podjetjem, ki štipendirajo, zagotavlja tudi Občina Tolmin – v letu 2013/14 sofinanciramo kar 29 štipendij za 7 različnih delodajalcev.

Tolminski občinski svet je 10. julija zasedal na svoji 34. seji. Svetniki so med drugim razpravljali o plovbi na Soči in Koritnici, stroških volilne kampanje za prihajajoče lokalne volitve, se seznanili s polletnim poročilom o izvajanju občinskega proračuna in potrdili mandat trem članom Sveta zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin.

Umeščanje novih brvi, kolesarskih povezav in pešpoti, privezi za čolne in urejanje Sotočja so le nekatere izmed pobud, ki so terjale širšo obravnavo in zaradi katerih sta Posoški razvojni center (PRC) in Občina Tolmin v okviru projekta CAMIS pristopila k izdelavi dokumenta za urejanje območja med volčanskim mostom ter sotočjem Soče in Idrijce.

Občina Tolmin je 20. junija 2014 z javnim naznanilom javnost obvestila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za območje industrijske cone Čiginj, ki bo potekala od 30. junija do 8. avgusta 2014. Javna obravnava bo 9. julija 2014 v prostorih KS Volče.

Do konca julija bodo izvajalci v mestu Tolmin v celoti zaključili z zamenjavo javnih svetilk. Gre za zadnjo fazo projekta Futurelights – Javna razsvetljava prihodnosti, za katerega je Občina Tolmin kot eden od sedmih partnerjev z izjemo 5-odstotnega lastnega deleža finančna sredstva pridobila od EU in iz državnega proračuna.

Z zadnjimi vročimi dnevi se je za najbolj pogumne tudi na Tolminskem že začela kopalna sezona. Agencija RS za okolje bo tudi v letos izvajala monitoring kakovosti kopalnih voda. Podatki so – tudi za tri uradna kopalna območja v občini Tolmin – dostopni na spletni strani agencije.

Občinski svet je 5. junija zasedal na svoji 33. seji, na kateri so med drugim razpravljali in sklepali o trajnostnem energetskem akcijskem načrtu, odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti (KS) in o določitvi volilnih enot v KS, odloku o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči, pravilniku o dodeljevanju pomoči ob rojstvu otroka, pravilniku o zamenjavi najemnih neprofitnih stanovanj in načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

Na 31. seji občinskega sveta 27. marca so med drugim potrdili mandat novi članici, sprejeli rebalans proračuna Občine Tolmin za leto 2014 in zaključni račun za leto 2013, se seznanili s poročili o delu nekaterih javnih zavodov in izbrali nova predstavnika občine v Svetu zavoda LTO Sotočje Kobarid-Tolmin.

Organizatorji morajo za uporabo zvočnih naprav na prireditvi pridobiti dovoljenje občine, na območju katere se prireditev odvija. Za pomoč pri izpolnjevanju vloge smo pripravili obvestilo, v katerem so povzeta ključna določila uredbe, na podlagi katere občina ta dovoljenja izdaja. Hkrati želimo organizatorje opozoriti, da je vlogo treba predložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.


arhiv novic in obvestil
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani