domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
novice in obvestila

Tolminsko festivalsko poletje, ki so ga konec junija nadvse uspešno začeli na Šentviški Gori z dobrodelnim festivalom Gora Rocka ter nato nadaljevali v Kobaridu in Tolminu s Soča Outdoor Festivalom in minuli petek s krstno izvedbo Tmin Rock, bo v prihajajočem tednu na vrhuncu.

Goriška regija je pri podeljevanju kadrovskih štipendij v okviru regijske sheme med najuspešnejšimi. Del sredstev za štipendije kot pomoč podjetjem, ki štipendirajo, zagotavlja tudi Občina Tolmin – v letu 2013/14 sofinanciramo kar 29 štipendij za 7 različnih delodajalcev.

Tolminski občinski svet je 10. julija zasedal na svoji 34. seji. Svetniki so med drugim razpravljali o plovbi na Soči in Koritnici, stroških volilne kampanje za prihajajoče lokalne volitve, se seznanili s polletnim poročilom o izvajanju občinskega proračuna in potrdili mandat trem članom Sveta zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin.

Umeščanje novih brvi, kolesarskih povezav in pešpoti, privezi za čolne in urejanje Sotočja so le nekatere izmed pobud, ki so terjale širšo obravnavo in zaradi katerih sta Posoški razvojni center (PRC) in Občina Tolmin v okviru projekta CAMIS pristopila k izdelavi dokumenta za urejanje območja med volčanskim mostom ter sotočjem Soče in Idrijce.

Občina Tolmin je 20. junija 2014 z javnim naznanilom javnost obvestila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za območje industrijske cone Čiginj, ki bo potekala od 30. junija do 8. avgusta 2014. Javna obravnava bo 9. julija 2014 v prostorih KS Volče.

Župana Občine Tolmin in Mestne občine Beljak (Villach) Uroš Brežan in Helmut Manzenreiter sta včeraj v Beljaku opravila še zadnjo formalnost pri pobratenju obeh občin. Po podpisu listine o pobratenju v Tolminu 12. junija sta z njenim vnovičnim podpisom na koroških tleh sklenila uvodno poglavje zgodbe o tolminskem in beljaškem sodelovanju.

Do konca julija bodo izvajalci v mestu Tolmin v celoti zaključili z zamenjavo javnih svetilk. Gre za zadnjo fazo projekta Futurelights – Javna razsvetljava prihodnosti, za katerega je Občina Tolmin kot eden od sedmih partnerjev z izjemo 5-odstotnega lastnega deleža finančna sredstva pridobila od EU in iz državnega proračuna.

Rekonstrukcija državne ceste Dolenja Trebuša–Želin, s katero je Direkcija RS za ceste (DRSC) začela marca letos, je razdeljena na pet odsekov. Sedaj so na vrsti gradbena dela na tretjem in četrtem odseku v skupni dolžini štiri kilometre. Medtem dela na sosednjem odseku Bača pri Modreju-Dolenja Trebuša po zagotovilih DRSC napredujejo po načrtih.

Z zadnjimi vročimi dnevi se je za najbolj pogumne tudi na Tolminskem že začela kopalna sezona. Agencija RS za okolje bo tudi v letos izvajala monitoring kakovosti kopalnih voda. Podatki so – tudi za tri uradna kopalna območja v občini Tolmin – dostopni na spletni strani agencije.

Občinski svet je 5. junija zasedal na svoji 33. seji, na kateri so med drugim razpravljali in sklepali o trajnostnem energetskem akcijskem načrtu, odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti (KS) in o določitvi volilnih enot v KS, odloku o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči, pravilniku o dodeljevanju pomoči ob rojstvu otroka, pravilniku o zamenjavi najemnih neprofitnih stanovanj in načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

|< 1 2 >|

arhiv novic in obvestil
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani