domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
novice in obvestila

Neustrezne garderobe s tuši in sanitarijami so bile vrsto let največja pomanjkljivost športnega parka Brajda tako za domače uporabnike kot tudi za trženje oz. prireditve. V prvi polovici septembra so z montažo kontejnerskih prostorov to težavo začasno rešili.

Energetska sanacija stavbe tolminske knjižnice je zaključena. Po prenovi kotlovnice in prehodu na ogrevanje na lesno biomaso v letu 2012 so letošnje poletje zamenjali še strešno kritino in vsa okna, tako da bodo sedaj obratovalni stroški še nižji.

Občina Tolmin je 8. septembra 2014 objavila javni poziv, s katerim vse zainteresirane poziva k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin. Rok za oddajo pobud se izteče 24. oktobra 2014.

Vrtci in šole so pred dobrim tednom svoja vrata odprli novemu šolskemu letu. Na območju tolminske občine imamo en samostojen vrtec s podružnicami, tri osnovne šole s podružnicami in eno srednjo šolo – gimnazijo v Tolminu.

Posoški občinski svetniki so 2. septembra na izredni seji skupaj obravnavali dva, za dejavnosti na Soči in Koritnici ključna dokumenta. Sprejeli so predlog Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Koritnici ter predlog Pravilnika o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno-izstopnih mest na reki Soči in reki Koritnici. Oba bosta v uporabi od 1. januarja 2015 dalje.

Kljub skorajšnjemu začetku novega šolskega leta izvajalci s posegi v okviru energetske sanacije tolminskega šolskega centra, ki so bili predvideni za poletne počitnice, še niso pri koncu. Ker z deli ne želijo prekiniti, bodo z njimi nadaljevali tudi v septembru in temu prilagodili šolski pouk.

Predvidoma do konca oktobra bo na območju tolminske občine zaključenih več investicij v komunalno infrastrukturo, nad že zaprto deponijo komunalnih odpadkov v Volčah pa bodo namestili neprepustno prekrivko. Investicije vodi Komunala Tolmin, medtem ko za finančni del skrbi občina iz proračuna.

Občina Tolmin je 20. junija 2014 z javnim naznanilom javnost obvestila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za območje industrijske cone Čiginj, ki bo potekala od 30. junija do 8. avgusta 2014. Javna obravnava bo 9. julija 2014 v prostorih KS Volče.

Organizatorji morajo za uporabo zvočnih naprav na prireditvi pridobiti dovoljenje občine, na območju katere se prireditev odvija. Za pomoč pri izpolnjevanju vloge smo pripravili obvestilo, v katerem so povzeta ključna določila uredbe, na podlagi katere občina ta dovoljenja izdaja. Hkrati želimo organizatorje opozoriti, da je vlogo treba predložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.


arhiv novic in obvestil
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani