domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
novice in obvestila

Po potrditvi sestave Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na konstitutivni seji 4. novembra je Občinski svet Občine Tolmin na svoji drugi seji 4. decembra potrdil še sestave drugih občinskih komisij in odborov, kot jih je predlagala omenjena komisija. Župan Uroš Brežan pa je za podžupanjo imenoval Martino Kenda z Liste Uroša Brežana.

15. december 2014

Na predvečer 15. decembra so v občinskem središču spet zasvetile praznične lučke, ki bodo mesto krasile med božičnimi prazniki in na prehodu v novo leto. Tminsko novoletno rajanje bosta letos gostila športni park Brajda in Trg 1. maja ob fontani.

Občina Tolmin bo kot proračunski uporabnik od 1. januarja 2015 dalje račune in spremljajoče dokumente sprejemala izključno v elektronski obliki (e-računi).

Še pred začetkom zime so na Kamnem stekla dela za izgradnjo nove oziroma rekonstrukcijo obstoječe komunalne infrastrukture. Naselje bo predvidoma do konca prihodnjega poletja dobilo novo čistilno napravo s kanalizacijskim omrežjem ter rekonstruiran vodovod.

Občina Tolmin je 18. novembra 2014 z javnim naznanilom javnost obvestila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za območje Stanovanjska zazidava Modrej. Ta bo potekala od 24. novembra do 30. decembra 2014. Javna obravnava bo 10. decembra 2014 v prostorih KS Most na Soči.

Dela v okviru popotresne sanacije in funkcionalne prenove tolminskega kinogledališča so se v minulih dneh začela. Projekt, o katerem je bilo veliko govora že med pripravo, se bo zaključil do oktobra prihodnje leto. V tem času prostori kinogledališča ne bodo v uporabi.

Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači, Kneža in Hudajužna-Obloke so v sodelovanju s tolminsko enoto Rdečega križa Slovenije začele z zbiranjem pomoči za posameznike in družine iz Baške Grape, ki so bili prizadeti v nedavnem neurju s poplavami in zemeljskimi plazovi.


arhiv novic in obvestil
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani