domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
novice in obvestila

Kljub skorajšnjemu začetku novega šolskega leta izvajalci s posegi v okviru energetske sanacije tolminskega šolskega centra, ki so bili predvideni za poletne počitnice, še niso pri koncu. Ker z deli ne želijo prekiniti, bodo z njimi nadaljevali tudi v septembru in temu prilagodili šolski pouk.

Predvidoma do konca oktobra bo na območju tolminske občine zaključenih več investicij v komunalno infrastrukturo, nad že zaprto deponijo komunalnih odpadkov v Volčah pa bodo namestili neprepustno prekrivko. Investicije vodi Komunala Tolmin, medtem ko za finančni del skrbi občina iz proračuna.

LAS za razvoj je objavila poziv za vstop oziroma obnovitev članstva za novo programsko obdobje 2014–2020. Prvi rok za oddajo pristopne izjave se izteče 15. septembra 2014.

Stavbo nekdanjega Doma JLA na Prešernovi ulici v Tolminu do zaključka celovite zunanje prenove loči samo še ureditev novega nadstreška nad vhodom z omenjene ulice. Po štirih mesecih del bo izvajalec z njimi predvidoma končal v prihodnjih dneh.

Telovadnica Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči naj bi začetek šolskega leta 2014/15 pričakala energetsko sanirana. Večinski del naložbe bo pokrit iz evropskega projekta CEC5, v okviru katerega je finančna sredstva pridobil Posoški razvojni center, preostanek pa bo primaknila Občina Tolmin.

Občina Tolmin je 20. junija 2014 z javnim naznanilom javnost obvestila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za območje industrijske cone Čiginj, ki bo potekala od 30. junija do 8. avgusta 2014. Javna obravnava bo 9. julija 2014 v prostorih KS Volče.

Z zadnjimi vročimi dnevi se je za najbolj pogumne tudi na Tolminskem že začela kopalna sezona. Agencija RS za okolje bo tudi v letos izvajala monitoring kakovosti kopalnih voda. Podatki so – tudi za tri uradna kopalna območja v občini Tolmin – dostopni na spletni strani agencije.

Organizatorji morajo za uporabo zvočnih naprav na prireditvi pridobiti dovoljenje občine, na območju katere se prireditev odvija. Za pomoč pri izpolnjevanju vloge smo pripravili obvestilo, v katerem so povzeta ključna določila uredbe, na podlagi katere občina ta dovoljenja izdaja. Hkrati želimo organizatorje opozoriti, da je vlogo treba predložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.


arhiv novic in obvestil
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani