domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
novice in obvestila

Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači, Kneža in Hudajužna-Obloke so v sodelovanju s tolminsko enoto Rdečega križa Slovenije začele z zbiranjem pomoči za posameznike in družine iz Baške Grape, ki so bili prizadeti v nedavnem neurju s poplavami in zemeljskimi plazovi.

25. oktober 2014

Opozorila vremenoslovcev pred neurjem, ki je Slovenijo zajelo v noči z 21. na 22. oktober, so se izkazala za upravičena. Največ škode je nastalo v Baški grapi, Poljanski dolini in na Ljubljanskem. Po februarskem žledolomu je to že druga naravna nesreča, ki je prizadela občino Tolmin.

Občinska volilna komisija Občine Tolmin je na seji 8. oktobra 2014 sprejela Poročilo o izidu lokalnih volitev v občini Tolmin, ki so bile dne 5. oktobra 2014.

Občina Tolmin je pripravila nov Lokalni energetski koncept (LEK). Ta je namenjen analizi energetskega stanja v občini in pripravi primernih ukrepov za izboljšave na tem področju.

Občino Tolmin bo tudi prihodnja štiri leta – tako kažejo neuradni rezultati na volilno nedeljo ob 23. uri – vodil dosedanji župan Uroš Brežan. Volivci so mu namreč namenili 70,46 odstotka glasov, medtem ko jih je njegova protikandidatka Martina Klanjšček zbrala 29,54 odstotka.

Helikoptersko pristajališče Na Logu v Tolminu po novem omogoča varno pristajanje in vzletanje tudi v nočnem času in ob slabši vidljivosti. Pred nekaj dnevi so namreč namenu predali osvetlitev heliodroma ob prometnici proti Peršetom.

Občina Tolmin je 20. junija 2014 z javnim naznanilom javnost obvestila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za območje industrijske cone Čiginj, ki bo potekala od 30. junija do 8. avgusta 2014. Javna obravnava bo 9. julija 2014 v prostorih KS Volče.

Organizatorji morajo za uporabo zvočnih naprav na prireditvi pridobiti dovoljenje občine, na območju katere se prireditev odvija. Za pomoč pri izpolnjevanju vloge smo pripravili obvestilo, v katerem so povzeta ključna določila uredbe, na podlagi katere občina ta dovoljenja izdaja. Hkrati želimo organizatorje opozoriti, da je vlogo treba predložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.


arhiv novic in obvestil
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani