domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Prometna strategija v občini daje prednost ranljivejšim skupinam in trajnostni mobilnosti
 
5. junij 2017, Špela Kranjc, Jasmina Kodele

Potem ko je občinski svet sprejel predlog Celostne prometne strategije (CPS) Občine Tolmin, so glavne poudarke dokumenta predstavili na priložnostni zaključni prireditvi 3. junija v Tolminu. Program je bil tako kot nova strategija trajnostno naravnan, obiskovalcem pa so se predstavili številni sodelujoči.


Zbrane na zgornjem platoju parkirišča na Ulici padlih borcev je uvodoma nagovoril župan Uroš Brežan, CPS pa je predstavila vodja projekta Tjaša Podgornik. Strategija na področju trajnostnega urejanja prometa je ob sofinanciranju Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada nastala po enoletnem sodelovanju Občine Tolmin, strokovnjakov iz konzorcija podjetij b22 d.o.o., PNZ d.o.o., MK projekt d.o.o. in podizvajalcev ter zahvaljujoč aktivnemu vključevanju občanov v proces priprave strateškega dokumenta. CPS in potrjen akcijski načrt predstavljata obvezno podlago, na podlagi katere se bo Občina Tolmin lahko potegovala za sredstva nadaljnjih razpisov za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Sprejetje obenem predstavlja sklepno dejanje, ki bo omogočilo začetek dolgoročnega procesa urejanja prometa v občini, ta pa se bo nadaljeval s spremljanjem kazalnikov izvajanja ukrepov in njihovih učinkov, revizijo strategije na vsaki dve leti ter prenovo vsakih pet let. Obiskovalci so si med drugim lahko ogledali razstavo o viziji prometne ureditve v občini, ki sedaj gostuje na Mestnem trgu.

Na eni strani prizorišča so poglede pritegnili člani Sekcije starodobnih vozil AVTO KARETA pri AMD Tolmin s svojimi jeklenimi konjički, na drugi pa se je bleščalo morebitno vozilo prihodnosti, električni BMW i3, ki ga je Občina Tolmin v promocijsko uporabo dobila od podjetja BMW Group Slovenije, in sicer v okviru projekta Zelena Keltika. Da je bilo razumevanje delovanja takšnih vozil lažje in bolj nazorno, sta poskrbela razvojna strokovnjaka iz korporacije Hidria, dr. Bogomir Zidarič s prototipom električnega motorja Hidriine ekipe in dr. Domen Rovšček. Luka Makuc in gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin so predstavili svojo opremo za reševanje v prometnih nesrečah in pojasnili, v čem se njihovo posredovanje razlikuje v primerih, ko je v nesrečo udeleženo električno vozilo. Električni pogon za elektrifikacijo koles Roll-Ex je predstavil njegov izumitelj Aleš Vahčič iz Zavoda Zadihaj, obiskovalci pa so vožnjo s sicer običajnim, a elektrificiranim kolesom lahko tudi poskusili. Člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica so pod vodstvom predsednika Igorja Miljavca nazorno prikazali, s kakšnimi težavami se soočajo slepi in slabovidni kot pešci, saj so se obiskovali lahko poskusili z zavezanimi očmi in z uporabo palice sprehoditi skozi poligon z ovirami, najmlajše pa je najbolj zaposlilo risanje s kredo.

 Zaključna prireditev ob sprejemu CPS - Foto: Alja Vehovec

 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani