domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Občinski svet sprejel lokalni program za mlade v občini
 
30. junij 2017, Špela Kranjc

Tolminski občinski svet je včeraj zasedal na svoji 24. seji, na kateri so svetniki med drugim obravnavali spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče, poročilo o delu Policijske postaje Tolmin v letu 2016 in Lokalni program za mlade v občini Tolmin 2017–2022.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče je občinski svet v drugi obravnavi sprejel v 4. točki seje. Kot je pojasnil direktor občinske uprave Davorin Simčič, s 1. julijem 2017 Javni zavod za turizem Dolina Soče postaja univerzalni pravni naslednik dosedanjih javnih zavodov LTO Sotočje in LTO Bovec. Pri tem občine ustanoviteljice prevzetih zavodov poskrbijo, da s pripojitvijo noben njihov dolg ne preide na prevzemni zavod. Odlok sta v enakem besedilu že sprejela občinska sveta preostalih dveh občin ustanoviteljic, Bovca in Kobarida.

Poročilo o delu Policijske postaje (PP) Tolmin v letu 2016 je v 5. točki predstavil pomočnik komandirja tolminske postaje Boris Zorko, svetniki pa so ga soglasno sprejeli. Kot je povedal, so bile varnostne razmere na območju občine v letu 2016 ugodne, a si policisti kljub temu prizadevajo za nadaljnje izboljšanje. Izpostavil je še postopno izboljševanje tako kadrovskih razmer kot materialnega stanja na PP Tolmin. Policisti so na območju občine Tolmin lani obravnavali 110 kaznivih dejanj, kar je v primerjavi s slovenskim povprečjem malo, in jih preiskali 41 %. Nobena oseba zaradi kaznivega dejanja ni izgubila življenja ali bila hudo telesno poškodovana. Največ kaznivih dejanj (66) so obravnavali zoper premoženje, manjšo preiskanost (17) pa gre po Zorkovih besedah pripisati predvsem vlomom v objekte, v katerih ni stalnih prebivalcev in zato ti tatvin ne prijavijo takoj. Kot je še povedal Zorko, je v zadnjih letih vedno manj kršitev javnega reda in miru, pri čemer je poudaril dobro sodelovanje z drugimi strokovnimi službami (strukture civilne zaščite, center za socialno delo, gasilci, občinsko redarstvo). V letu 2016 so policisti posebno pozornost namenili zagotavljanju varnosti na javnih prireditvah, družinskemu nasilju in drugim izrednim dogodkom, obravnavali pa so 108 kršitev predpisov o javnem redu. Tako kot minula leta, je pojasnil Zorko, se tudi letos že pripravljajo na poletne festivale, ko se kadrovsko okrepijo s policisti iz drugih slovenskih enot. Predvsem gre za konjenico, s čimer imajo boljši pregled nad dogajanjem na prizorišču. Ob tem je še poudaril, da letos največji izziv predstavljajo trenutne varnostne razmere v svetu, zaradi katerih bi lahko v določenem trenutku po nepotrebnem zavladala panika, saj sicer težav med obiskovalci festivalov – tudi največjega MetalDays z 12.000 udeleženci – ne pričakujejo. V letu 2016 so obravnavali tudi 84 prometnih nesreč, v njih je ena oseba izgubila življenje, 35 pa jih je bilo telesno poškodovanih. Najpogostejša vzroka sta bila nepravilna stran in smer vožnje ter neprilagojena hitrost. Na področju mirujočega prometa so v sodelovanju z občinskim redarjem največ pozornosti namenili nepravilnemu parkiranju na parkirnih mestih za invalide, česar je po Zorkovih zagotovilih iz leta v leto manj, prav tako nepopustljivi so policisti pri tako imenovanih kršiteljih povratnikih. Zorko je obenem napovedal še poostren nadzor prometa skozi Baško grapo v času poletne turistične sezone, ko se tu močno poveča število tujih motoristov.

V 6. točki je vodja delovne skupine za pripravo Lokalnega programa za mlade v občini Tolmin 2017–2022, podžupanja Martina Kenda svetnikom najprej predstavila trenutno stanje na področju mladih v občini in delo 10-članske delovne skupine, ki jo je februarja lani imenoval župan. Predstavitev najdete v prilogi te objave. Predstavnica Kluba tolminskih študentov Nika Gerbec je v nadaljevanju predstavila ukrepe programa, ki jih je delovna skupina opredelila na podlagi rezultatov spletne ankete, na katero se je odzvalo 251 mladih. Nastal je program, poimenovan Mi smo – mi bomo, ki na posameznih področjih predvideva naslednje strateške cilje: krepitev kompetenc mladih, ohranjanje in spodbujanje neformalnega izobraževanja mladih, večjo zaposlenost med mladimi, reševanje stanovanjske problematike med mladimi, aktivno vključenost mladih v prostočasne, športne, kulturne in družbene dejavnosti, vzpostavitev delujočega mladinskega centra, sistemsko ureditev področja mladinskih dejavnosti, ustanovitev delovnega oziroma posvetovalnega organa mladih, večjo participacijo mladih, vzpostavitev informacijskega kanala in info točke za mlade. Za vsak strateški cilj so opredeljeni ukrepi, nosilci ukrepov in kazalniki uresničevanja posameznega ukrepa. Poleg Martine Kenda in Nike Gerbec so v skupini delovali še zadolžen za področje družbenih dejavnosti na Občini Tolmin mag. Matjaž Kos, direktor Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin Branko Velišček, ravnateljica Gimnazije Tolmin mag. Branka Hrast Debeljak, predstavnik Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtinj Dani Gabršček, predstavnik zainteresirane javnosti Matjaž Žbogar, predstavnica Zveze društev mladih in kreativnih Sanja Popov Leban, predstavnik društva tabornikov Rod puntarjev Tolmin Erik Hozjan in predstavnik Gasilske zveze Tolmin Bojan Drole. Občinski svet je predlog dokumenta, ki ga objavljamo v prilogi, soglasno sprejel.

V 7. točki je občinski svet v Svet OŠ Dušana Muniha Most na Soči kot tri predstavnike občine imenoval Friderika Lapanjo, Mojco Rejc in Otona Bratuža, v Svet OŠ Simona Kosa Podbrdo je imenoval Blanko Zver, Karmen Beguš in Alenko Zgaga. O predlogu za drugega predstavnika občine v Svetu Zavoda za turizem Dolina Soče (prvi je bil imenovan na 23. seji) zaradi nesklepčnosti svetniki niso glasovali, iz istega razloga pa niso sprejeli ugotovitvenega sklepa o odstopni izjavi predstavnice občine v Svetu javnega zavoda Posoški razvojni center Aleksandre Grofelnik zaradi odselitve iz občine Tolmin.

Zvočni posnetek seje je dostopen na tej povezavi, na internem kanalu TV Tmin pa bo na sporedu ves teden od torka naprej po oddaji Novice iz Tolmina.
 

 
priloge

Lokalni program za mlade v Občini Tolmin 2017-2022.pdf 1.09 MB
Mismo_priloga.pdf 496.9 KB
Predstavitev_mi smo mi bomo.pdf 9.09 MB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani