domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Dela na cesti Idrija pri Bači–Ponikve zaključena
 
25. julij 2017, Špela Kranjc

Dela na skoraj 4-kilometrskem odseku lokalne ceste Idrija pri Bači–Ponikve so zaključena. Cestišče, ki je bilo do sedaj pretežno makadamsko, je po novem v celoti asfaltirano in širše, nevarni odseki pa zaščiteni z odbojnimi ograjami.


»Za Ponikve in del Logaršč je ta cesta res velika pridobitev. Pot v Tolmin nam skrajša za tretjino pa še lepa je, saj gre glavnina skozi gozd, tako da bo sedaj to zagotovo naša glavna povezava s Tolminom,« zadovoljstva ne skriva predsednica Krajevne skupnosti Ponikve Boža Kikelj. Da se bo promet po izvedenih delih na tej cesti precej povečal, so po besedah vodje investicije na Občini Tolmin Boštjana Uršiča predvidevali že vnaprej, zato je začetni odsek v naselju Idrija pri Bači od državne ceste do prvega odcepa k stanovanjskim hišam v celoti razširjen na širino 5,5 metra. V ta namen so izvajalci odkopali zgornjo brežino ceste, preostalo pa podprli z novo kamnito-betonsko zložbo. Na prej makadamskem odseku ceste so sanirali podirajoče se kamnite zidove in skalomete na nestabilnem spodnjem robu ter s pikiranjem zgornjih kamnitih brežin razširili ozke dele do enotne širine cestišča 3,5 metra. Zamenjali so tudi slabo nosilno voziščno konstrukcijo, v celoti nasuli in utrdili zgornji ustroj ceste in cesto v celotni dolžini asfaltirali. Tako je izvedena dela, ki so se začela avgusta lani in se po zimski prekinitvi nadaljevala konec aprila letos, povzel Uršič.

Za investicijo je bilo v lanskem in letošnjem občinskem proračunu zagotovljenih 225.000 evrov, pri čemer je občina zanjo namenila tudi del sredstev, ki so ji za sofinanciranje vlaganj v javno infrastrukturo na voljo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.

LC Idrija pri Bači-Ponikve - Foto: Boža KikeljLC Idrija pri Bači-Ponikve - Foto: Boža Kikelj

 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani