domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Začelo se je novo šolsko leto, letos 111 prvošolcev
 
1. september 2017, Špela Kranjc

Na današnji 1. september so novo šolsko leto otvorili tudi v šolah in vrtcih v tolminski občini. Uspešno delo in veliko novo pridobljenega znanja je učencem zaželel tudi župan Uroš Brežan, ki jih je obiskal na matičnih šolah v Tolminu, na Mostu na Soči in v Podbrdu.


Na OŠ Franceta Bevka Tolmin imajo v šolskem letu 2017/18 na centralni šoli v Tolminu vpisanih 487 učencev v 21 oddelkov, na njihovi podružnici na Kamnem je 18 učencev v enem kombiniranem in enem čistem oddelku, podružnično šolo v Volčah v dveh kombiniranih oddelkih obiskuje 24 učencev, na podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami pa je letos vpisanih 38 otrok. Prvič je šolski prag danes prestopilo 53 učencev v Tolminu, osem na Kamnem in pet v Volčah.

OŠ Dušana Muniha Most na Soči in njene podružnice v Dolenji Trebuši, Podmelcu in na Šentviški Gori letos skupaj obiskuje 310 otrok, od tega je 42 prvošolcev – 23 na Mostu na Soči, osem v Podmelcu, pet v Dolenji Trebuši in šest na Šentviški Gori. 10 oddelkov vrtca v okviru OŠ Most na Soči obiskuje 152 otrok.

V OŠ Simona Kosa Podbrdo je v šolskem letu 2017/18 vpisanih 41 otrok, pouk pa obiskujejo v štirih kombiniranih razredih. Prvošolci so trije. V en skupen oddelek vrtca, ki deluje v okviru osnovne šole, je vpisanih 17 otrok.

V tolminski vrtec VVZ Ilke Devetak Bignami je v letošnjem šolskem letu vpisanih 273 otrok, ki so v matični enoti v Tolminu ter zunanjih enotah v Volčah in na Volarjih razdeljeni v skupaj 16 oddelkov.
 

Otroci vrtca v Tolminu na prvi dan šolskega leta 2017/18 - Foto: arhiv VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin Sprejem prvošolcev na OŠ Tolmin, 1. 9. 2017 - Foto: Jože Štucin
Sprejem prvošolcev na OŠ Tolmin, 1. 9. 2017 - Foto: Jože Štucin Sprejem prvošolcev na OŠ Tolmin - pozdav župana, 1. 9. 2017 - Foto: Jože Štucin
   
   

 

 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani