domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

občina v številkah

Statistični podatki so objavljeni na podatkovnem portalu SI-Stat Statističnega urada Republike Slovenije, kjer so na voljo tudi vsa metodološka pojasnila, in v Statističnem letopisu za leto 2008.

 

I. TERITORIALNE ENOTE
(stanje na dan 1. julij 2014, vir: SI-Stat, podatkovni portal)

Površina občine: 382,3 km²

Število naselij: 72

Število ulic: 44

Število hišnih številk: 4.326

 

II. PREBIVALSTVO 

Število prebivalcev (stanje na dan 1. julij 2014):

11.430

Gostota poselitve (stanje na dan 1. julij 2014):

29,9 prebivalcev/km²

Struktura po spolu (stanje na dan 1. julij 2014):

Moški: 5.734 (50,16 %)
Ženske: 5.696 (49,83 %)

Struktura po izbranih starostnih skupinah (stanje na dan 1. julij 2014):

0–14 let: 1.529 (13,38 %)
15–64 let: 7.459 (65,26 %)
65+ let: 2.442 (21,36 %)

Povprečna starost (stanje na dan 1. julij 2014):

42,4

Izobrazbena struktura prebivalcev (po popisu prebivalstva iz leta 2002):

brez izobrazbe: 105 (1,01 %)
nepopolna osnovna šola: 961 (9,21 %)
osnovna izobrazba: 3.198 (30,65 %)
srednja izobrazba (nižja in srednja poklicna): 2.696 (25,84 %)
srednja izobrazba (strokovna in splošna): 2.358 (22,60 %)
višja izobrazba: 481 (4,61 %)
visoka dodiplomska izobrazba: 594 (5,69 %)
visoka podiplomska izobrazba: 41 (0,39 %)

Osnovne skupine prebivalstva po statusu (stanje na dan 1. julij 2014):

Tujci, prebivalci Slovenije: SKUPAJ: 449; Moški: 293; Ženske: 156
Državljani Republike Slovenije, prebivalci Slovenije: SKUPAJ: 10.981; Moški: 5.441; Ženske: 5.540
Prebivalstvo: SKUPAJ: 11.430; Moški: 5.734; Ženske: 5.696

 

Predstavitev Občine Tolmin na spletni strani Statističnega urada RS.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani