domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

simboli

Na izbiro ustreznih krajevnih simbolov vplivajo številni dejavniki, kot so na primer zgodovina, kultura, narava in tradicija na območju neke lokalne skupnosti, upoštevanje heraldičnih pravil, uporaba ustreznih oblikovalskih tehnik in seveda tudi način življenja prebivalcev določene lokalne skupnosti.

Celostna grafična podoba Občine Tolmin kot znak (osnovno vizualno razpoznavno sredstvo) uporablja občinski grb, h kateremu je dodan napis "Občina Tolmin".

V določenih primerih – ti so določeni z Odlokom o grbu in zastavi Občine Tolmin in Statutom Občine Tolmin – se grb lahko pojavlja tudi samostojno, torej brez napisa. V vseh ostalih primerih sta grb in napis kot znak Občine Tolmin neločljiva celota.

Grb, zastava in žig Občine Tolmin so opisani v Statutu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2001), natančneje pa je oblika grba in zastave določena z Odlokom o grbu in zastavi Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 19/1996). Podoba znaka Občine Tolmin ter pravila glede njegove uporabe so natančno definirani s Priročnikom o uporabi celostne grafične podobe Občine Tolmin.

Podrobnejšo predstavitev simbolov Občine Tolmin si lahko ogledate prek naslednjih povezav:

Znak Občine Tolmin za nadaljno obdelavo pri izdelavi tiskovin je za različne tipe barvnega zapisa, različne tipe podlage ter v obeh verzijah (horizontalna in vertikalna) na voljo tukaj. Prosimo, da pri uporabi znaka Občine Tolmin upoštevate pravila Priročnika o uporabi celostne grafične podobe Občine Tolmin.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani