domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

pobratenja

Pobratenje občin

Pobratenje občin (ang. towntwinning) je projekt, namenjen občinam iz različnih držav, da se povežejo in si tako izmenjajo izkušnje, si medsebojno pomagajo ter delijo primere dobre prakse. Občine se med seboj lahko povežejo iz več razlogov: kultura, turizem, šport, lokalni razvoj, umetnost, mladina, socialna dejavnost – vedno se poudarja medkulturni dialog in spoštovanje drugačnosti. Glavno vodilo projekta je zamisel o prijateljstvu dveh občin, na katerega naj ne bi vplivale politične razmere.

Skupnost občin Slovenije prejema različna povpraševanja po sodelovanjih iz drugih evropskih občin in mest ter vodi seznam pobratenj slovenskih občin.

 

Pobratenje Občine Tolmin z Mestno občino Beljak (Villach)

Župan Občine Tolmin Uroš Brežan in župan Mestne občine Beljak (Villach) Helmut Manzenreiter sta po štirih letih prijateljskih stikov na različnih ravneh med občinama podpisala listino o pobratenju - v Tolminu 12. junija 2014 in v Beljaku 27. junija 2014.

Prijateljstvo z Mestno občino Beljak iz avstrijske zvezne dežele Koroške se je začelo leta 2010, ko se je dolgoletni župan Beljaka Helmut Manzenreiter s prijatelji mudil po slovenskih gorah in na Črni prsti nad Baško grapo spoznal tamkajšnjega oskrbnika koče Jožefa Dakskoblerja, sicer tudi poveljnika Gasilske zveze Tolmin. Njuni stiki so kasneje iz osebnega prijateljstva prešli na občinsko in druge ravni, najbolj intenzivno pa so se razvijali na področjih gasilstva, gorske reševalne službe (GRS) in civilne zaščite. Kasneje se je med občinama zvrstilo več obiskov različnih delegacij, sodelovanj in izmenjav, ki so prijateljstvo le še utrdili. V spomin na njegove začetke pa sta mesec pred formalnim pobratenjem poveljnika obeh gasilskih zvez Jožef Dakskobler in Andreas Stroitz pot od Beljaka do Tolmina kar prepešačila. Namen formalne povezave med občinama Beljak in Tolmin je predvsem spodbuda za močnejše gospodarsko, kulturno, socialno in drugo povezovanje. Pobratenje mest v bližnji prihodnosti prinaša možnost za nadgrajevanje stikov predvsem na področjih (vseživljenjskega) izobraževanja, kulture, gospodarstva, turizma, športa in kulturne dediščine. Predvsem bi bilo smiselno z gospodarsko razvitim mestom Beljak okrepiti gospodarsko sodelovanje tako s sorodnimi podjetji kot tudi z uspešnimi posamezniki.

Podpis listine o pobratenju z MO Beljak - Foto: Špela Kranjc Podpis listine o pobratenju v Beljaku - darilo gostiteljev - Foto: Špela Kranjc

 

 

 

 

 

 

 

Začetki sodelovanja in prve aktivnosti z Mestno občino Beljak (Villach)

 

Pobratenje Občine Tolmin z Občino Vicchio

Listino o pobratenju je Občina Tolmin kot formalno obeležitev sklenjenega prijateljstva sklenila z Občino Vicchio iz Italije.

Že leta 1978 je Občina Vicchio na jugoslovansko veleposlaništvo v Rimu naslovila prošnjo za pomoč pri iskanju občine, ki bi bila pripravljena sprejeti njeno roko prijateljstva. Odgovor Občine Tolmin na željo po pobratenju nosi datum 7. julij 1980.

Po prvih medsebojnih obiskih delegacij obeh občin je bila 6. marca 1981 v Vicchiu podpisana Listina o pobratenju občin Vicchio in Tolmin. Kot simbol sklenjenega prijateljstva sta delegaciji na mestnem trgu v Vicchiu posadili mlado sadiko slovenske lipe. Kmalu za tem, 25. aprila 1981, sta delegaciji pobratenje simbolično obeležili tudi v Tolminu s posaditvijo sadike mladega bora pred Knjižnico Cirila Kosmača.

Obe drevesi še danes z rastjo in krepitvijo simbolizirata vedno tesnejše stike med pobratenima občinama.

Verena Tuta: Zgodovina pobratenja občin Vicchio in Tolmin

Slovenska lipa na mestnem trgu v Vicchiu v Italiji - Foto: Arhiv             Občine Tolmin

Slovenska lipa na mestnem trgu v Vicchiu v Italiji
Bor pred Knjižnico Cirila Kosmača - Foto: Arhiv Občine Tolmin Bor pred knjižnico v Tolminu
Podpis listine o pobratenju v Tolminu - Foto: Arhiv Občine Tolmin

Tolmin podpis listine o pobratenju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani