domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

medobčinska uprava

Vizitka

Naziv:
Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči

Naslov:
Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec

Telefon:
05 384 19 22

Faks:
05 384 19 15

Zaposleni:
Suzana Konec, direktorica medobčinske uprave
Telefon: 05 38 41 903
GSM: 041 728 615
Elektronski naslov: suzana.konec@bovec.si

 

Mia Kravanja, svetovalka za prekrškovni postopek
Telefon: 05 38 41 922
GSM: 031 735 554
Elektronski naslov: mia.kravanja@bovec.si

Dušan Bezjak, redar (Tolmin)
GSM: 041 791 842
Elektronski naslov: redarstvo@tolmin.si

Damjan Uršič, redar (Bovec)
GSM: 041 693 074
Elektronski naslov: skupna.uprava@bovec.si

Janko Volarič, redar (Kobarid)
GSM: 041 728 613
Elektronski naslov: redarstvo@kobarid.si

 

Občina lahko skupaj z drugo občino ali občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave.

Občine Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči so 28. decembra 2009 objavile Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« za opravljanje nalog na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave določa delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo skupne občinske uprave. Poleg tega so z odlokom določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.

Sedež medobčinske uprave je v Bovcu (Trg golobarskih žrtev 8), vodi pa jo direktor, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic. Župani tudi sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja medobčinske uprave. Direktor medobčinske uprave pa organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinske uprave.

Prekrškovni organ občin ustanoviteljic medobčinske uprave je medobčinska inšpekcija. Službi medobčinske inšpekcije pa sta: medobčinska inšpekcijska služba in medobčinsko redarstvo.


 
 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani