domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Vrste
Mestno drevje v Tolminu – javni delavnici sooblikovanja smernic za ravnanje z mestno drevnino
 
datum: 13. oktober 2017 ob 17:00 - 26. oktober 2017
lokacija: Tolmin, Knjižnica Cirila Kosmača

Namen delavnic je prebivalcem in uporabnikom mestnih zelenih površin predstaviti stanje in dogajanje na področju mestne drevnine v preteklih 17 letih ter pridobiti mnenje javnosti. Zaključki delavnic, ki ju bo vodila krajinska arhitektka Bojana Čibej, bodo upoštevani pri oblikovanju ustreznih smernic ravnanja z mestno drevnino v prihodnosti.


1. delavnica – petek, 13. oktobra, ob 17.00 v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin

Prva delavnica bo predvsem izobraževalne narave. Udeležencem bodo na primeru dveh popisov mestne drevnine v Tolminu predstavljeni stanje, trendi, problemi in prednosti drevja v Tolminu, pomen mestne drevnine s primeri upravljanja iz tujine ter predlagane smernice za ravnanje z drevnino. V drugem delu bodo udeleženci povabljeni k diskusiji o svojih izkušnjah in morebitnih novih zasaditvah zelenih površin v Tolminu, za konec pa bodo lahko v anketi izrazili svoj pogled na mestno drevje v Tolminu.
 
Tistim, ki se prve delavnice ne bodo udeležili in bodo želeli z izpolnjeno anketo vseeno izraziti svoje mnenje, bo ta na voljo v avli Občine Tolmin (pritličje) od 16. do 20. oktobra med uradnimi urami (8.00–14.00).
 
2. delavnica – četrtek, 26. oktobra, ob 17.00 v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin
Udeležencem bomo predstavili rezultate ankete in s pomočjo mnenja udeležencev obeh delavnic skušali oblikovati predloge kriterijev za ravnanje z mestno drevnino, ki bodo upoštevani pri smernicah. V organiziranem delu v skupinah bodo udeleženci grafično in pisno podali konkretne predloge novih ozelenitev v Tolminu in saditev drevja v ulicah, kot sta Gregorčičeva in Prešernova ulica, ter na nekaterih parkiriščih.

 

Panoramski posnetek Tolmina  - Foto: Matevž Lenarčič Tolminski park - Foto: Bojana Čibej

 

 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani