domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

postopki

Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance

Evidentiranje rednega obratovalnega časa gostinskega lokala na območju občine Tolmin

Prijava podaljšanega obratovalnega časa gostinskega lokala na območju občine Tolmin

Pridobitev soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala na območju občine Tolmin

Turistična taksa v občini Tolmin

Najem javnih površin na območju občine Tolmin

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka v občini Tolmin

Pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi dejavnosti na območju občine Tolmin

 

Oddelek za okolje in prostor

Plakatiranje v občini Tolmin

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUZS) v občini Tolmin

 

Drugo
 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani