domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prostorske informacije

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin je Občinski svet Občine Tolmin sprejel na 19. seji, 25. septembra 2012. Akt je bil objavljen 15. oktobra 2012 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 78/2012, velja od 30. oktobra 2012.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Tolmin je potekala od 11. februarja 2010 do 15. marca 2010, dokumentacija je na voljo tukaj.

Prostorski informacijski sistem (PISO) omogoča vpogled predvsem v naslednje prostorske podatke občine:

  • kataster
  • lastništvo
  • namenska raba prostora
  • varovanje in omejitve, ki izhajajo iz področne zakonodaje
  • namenska raba zemljišč.

PISO - Foto: Realis

 


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani