domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

častni občani

Naziv častnega občana se lahko podeli osebi, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, oz. osebi, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju kraja.

Naziv častni občan se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva častnega občana Občine Tolmin.

Častni občani Občine Tolmin so:

Marta Filli
Gospa Marta Filli je naziv častne občanke prejela leta 2017, in sicer za življenjsko delo na področju kulturno-izobraževalne dejavnosti.

Silvester Gaberšček
Gospod Silvester Gaberšček je prejel naziv častnega občana leta 2016, in sicer za dolgoletno delo in skrb pri ohranjanju kulturne dediščine ter za angažiranost in nesebično strokovno pomoč pri popotresni obnovi profane in sakralne arhitekture, ki ima trajen pomen za občino Tolmin, njeno kulturno in turistično prepoznavnost.

Marko Munih
Gospod Marko Munih je prejel naziv častnega občana leta 2011, in sicer za življenjsko delo na področju glasbenega ustvarjanja.

Vera Clemente Kojić
Gospa Vera Clemente Kojić je prejela naziv častne občanke leta 2009, in sicer za življenjsko delo pri širjenju glasbene kulture v občini in izven nje.

mag. Vasja Klavora
Mag. Vasja Klavora, dr. medicine, pisec odmevnih zgodovinskih knjig, strokovni gorski reševalec, politik, poslanec državnega zbora Republike Slovenije, je naziv častnega občana prejel leta 2007.

Janez Dolenc
Gospod Janez Dolenc je naziv častnega občana prejel leta 2004.

 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani