domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

predstavitev

Panoramski posnetek Tolmina  - Foto: Matevž Lenarčič

 

 

 

 

 

 Mesto Tolmin

 

»Naše mesto leži sredi zelene kotline, na ravnici, ki sta jo ustvarili šumeči vodi Tolminka in Soča, stekajoči se z obkrožajočih planin Julijskih Alp. Domačini imenujejo skalnato verigo bohinjskih gora na severu kotline »Peči«. Majhen je ta košček sveta, zajeti ga je moč z enim samim pogledom. Kljub temu je bogat v svoji pestrosti, lepoti in skladnosti oblik.«

Tako je Tolminsko opisala etnologinja Marija Rutar v knjigi Tolminska je pesem.

 

Na tem mestu je predstavljena občina Tolmin. V rubrikah

je na voljo geografski opis in zgodovinski oris Tolminskega, zbrani so statistični podatki. Žig, grb in zastava so simboli občine, ki zagotavljajo njeno prepoznavnost, prepoznavna identiteta mesta Tolmin pa se zagotavlja s protokolarnima dariloma – Pieronijevo grafiko in svetolucijsko fibulo.

31. maj je občinski praznik – »V spomin na mnoge maje v preteklosti, ko se je /…/ pisala zgodovina.« V tem mesecu Občinski svet Občine Tolmin na slavnostni seji podeljuje občanom in občankam nagrade in priznanja, nekateri so prejeli tudi naziv častnega občana ali občanke. Občina Tolmin se je vključila tudi v projekt Pobratenje občin in tako leta 1981 sprejela roko prijateljstva Občine Vicchio iz Italije.


 

 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani