domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

kontakt

URAD ŽUPANA

Davorin Simčič
direktor občinske uprave
direktor@tolmin.si
05 381 95 18

Miran Mavri
pravna služba
miran.mavri@tolmin.si
05 381 95 14

Sanja Sivec Levpušček
pravna služba
sanja.sivec-levpuscek@tolmin.si
05 381 95 32

Blanka Sovdat
premoženjske zadeve
blanka.sovdat@tolmin.si
05 381 95 17

Janja Čebokli
tajnica župana in občinskega sveta
janja.cebokli@tolmin.si
05 381 95 03

Katja Gaberšček
tajnica oddelkov
katja.gaberscek@tolmin.si
05 381 95 16

Mateja Ličer
arhiv in tajnica oddelkov
mateja.licer@tolmin.si
05 381 95 00

 

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO, NEGOSPODARSTVO IN FINANCE

Janja Bičič
vodja oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance
janja.bicic@tolmin.si
05 381 95 30

mag. Matjaž Kos
družbene dejavnosti
matjaz.kos@tolmin.si
05 381 95 22

Kristina Rutar Gabršček
stanovanjsko gospodarstvo, civilna zaščita
kristina.rutar-gabrscek@tolmin.si
05 381 95 24

Maja Leban
javna naročila in finance
maja.leban@tolmin.si
05 381 95 19

Irena Požin
vodenje glavne knjige
irena.pozin@tolmin.si
05 381 95 01

Jelka Kavčič
vodenje knjigovodstva LTO Sotočje in plačilni promet
jelka.kavcic@tolmin.si
05 381 95 20

Brigita Kuštrin
vodenje knjigovodstva krajevnih skupnosti
brigita.kustrin@tolmin.si
05 381 95 20

 

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

mag. Miran Drole
vodja oddelka za okolje in prostor
miran.drole@tolmin.si
05 381 95 25

Zoran Štanta
urbanizem
zoran.stanta@tolmin.si
05 381 95 02

Milena Leban
komunalno gospodarstvo
milena.leban@tolmin.si
05 381 95 26

mag. Darko Hrast
cestna infrastruktura
darko.hrast@tolmin.si
05 381 95 21

Borut Rovšček
investicije
borut.rovscek@tolmin.si
05 381 95 13

Boštjan Uršič
investicije
bostjan.ursic@tolmin.si
05 381 95 15

Nataša Humar
projekti
natasa.humar@tolmin.si
05 381 95 04 

 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani