domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Soča

Soča sodi med najlepše reke v Evropi. V povirju pada v slapovih in skakalcih, svoj divji, a prijazni značaj ohranja v celotnem teku, tudi ob izlivu v morje. Njena struga je zaradi stopničastega in velikega strmca mestoma stisnjena v tesni in korita, ponekod pa široko razprostrta po nasutih ravnicah.

Izvira kot Potok pod Bavškim Grintavcem. Pod Skokom ponikne v nanose; na začetku Zapoudna v Trenti (Zahodne Julijske Alpe) se v dnu in bokih struge pojavi kot reka, nato se ji pridruži kraška voda Izvira Soče.
V Bovški kotlini se vanjo steka Koritnica, desni povirni krak. Malo nad sotočjem je struga Soče ujeta v le 1,5 metra široka korita Zmuklice, pri vasi Čezsoča, le nekaj kilometrov stran, pa se razlije do šeststo metrov na široko. Izpod Kanina pada vanjo Boka v 106 metrov visokem slapu in priteka Učja. Med tem sotočjem in Koriti pod Napoleonovim mostom dobi za eno Učjo kraške vode iz Polovnikovega in Stolovega pogorja.
V srednjem teku med Kobaridom in Solkanom teče najprej po široki dolini, ki se pri Mostu na Soči stisne v deber, na koncu pa se odpre v širno ravan ob spodnjem teku, večinoma na ozemlju Italije. Med Kobaridom in Mostom se ji pridruži več levih kot desnih pritokov, najmočnejša sta Tolminka in Idrijca, nato se vanjo izliva več manjših hudournikov.
V spodnjem teku se ji z leve pridruži razmeroma mogočna kraška reka Vipava, z desne pa združena silna hudournika Ter in Nediža. Izvire Timava, ki odtekajo v morje pod imenom Potok, ob nizkih vodah napaja večinoma soška podtalnica.
Največja presenečenja nam ponujajo izjemne barve vode Soče in pritokov ter številni edinstveni vodni in geomorfološki pojavi. Lepotica Soča se ponaša s turkizno modro-zeleno barvo vode, ki se med letom spreminja: po dežju in med topljenjem snega teče mlečno-modra, po močnih deževjih pa divja rjava, podobna kavi. Reka in pritoki imajo namreč izrazit hudourniški značaj.
Obrežja so poraščena s pestrim rastlinjem, celo visokogorske cvetke najdemo na prodih v dolini. Velika posebnost so toploljubne kraške rastline visoko v notranjih posoških Julijcih.
Med živalmi moramo na prvem mestu omeniti endemično soško postrv (Salmo trutta marmoratus), če imamo srečo, pa vidimo tudi druge redke in ogrožene vodne in obvodne sesalce in ptiče.
Sočo najlaže spoznamo, če se podamo na plovbo po njej ali če se sprehodimo po Soški poti in drugih stezah ob njej in ob pritokih. Na več krajih so opremljena vstopno-izstopna mesta v strugo reke, ob Soči in pritokih pa so speljane poti. Po reki Soči se imenuje tudi destinacija Smaragdna pot.
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani