domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Gačnik

Potok Gačnik je desni pritok Trebušice. Izvira nedaleč od cerkve na Vojskem na nadmorski višini približno 1.000 m in se izliva v Trebušico na nadmorski višini 255 m. Soteska, ki se v smeri jugovzhod-severozahod pogreza med Gabrovo brdo, Stržnikarjev vrh in Planinco na eni strani in Brdovski vrh ter Bendijski vrh na drugi strani, je vrezana v dolomitne in apnenčaste sklade, ki so na več mestih premaknjeni, in ob tektonskih ploščah pada voda v slapovih v globino.

Od izvira do Skokove domačije teče potok po bolj ali manj nagnjenem pobočju, pod njo pa se zoži v slikovito sotesko s svojimi 12 slapovi. Od zgoraj si sledijo: Brdarjev slap, Slap pod Brdarjem, Slap pri Spodmolu, Macesnov slap, Slap pod luknjo, Studenčkov slap, Slap pod balvanom, Prvi slap.

Za sotesko so značilni še globoki tolmuni, lepi kanjoni, brzice, kotlice in druge hidrogeomorfološke tvorbe.

V soteski so našle zatočišče redke in ogrožene rastlinske in ptičje vrste. Zgornje predele soteske porašča varovalni gozd gorskega bukovja.

V soteski Gačnika, pod Brdarjem, je bila v času NOB partizanska strojarna, katere sledovi so še vidni. Nižje v srednjem delu pa je bila centralna lekarna IX. korpusa NOVJ. Na Gačniku naj bi domačini za potrebe splavarjenja oz. lažjega izkoriščanja gozda naredili klavže in rake, po katerih bi speljali vodo do sosednjega potoka Pršjak.

 

Vir: http://www.trebusa.si/
 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani