domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

obrazci

Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Mesečno poročilo o turistih in njihovih nočitvah

Vloga za najem javne površine

Vloga za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka v občini Tolmin

Prijavnica na izpit iz poznavanja občine in njenih lokalnih značilnosti (avto-taksi)

Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi dejavnosti na območju občine Tolmin

Vloga za izdajo potrdila o lastni proizvodnji

Vloga za zamenjavo neprofitnega stanovanja

 

Oddelek za okolje in prostor

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo lokacijske informacije (Projektna dokumentacija)

Vloga za izdajo lokacijske informacije (Enostavni objekt)

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste

Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste

Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v, ob ali na občinski cesti

Vloga za pripravo služnostne pogodbe

Vloga za izdajo izjave o ustreznosti izvedenih del na podlagi izdanega soglasja/dovoljenja Direkcije RS za ceste

Prijava podatkov za odmero NUZS na podlagi Odloka o NUZS v občini Tolmin (stanovanjske površine)

Prijava podatkov za odmero NUSZ na podlagi Odloka o NUZS v občini Tolmin (poslovne površine)

Prijava spremembe podatkov za odmero NUSZ v občini Tolmin

Vloga za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

 

Ostalo

Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi

Zahtevek za potrdilo o oddaljenosti od kraja študija

Predlog za občinsko nagrado

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani