domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj
Prva podelitev priznanj  Občine Tolmin (stara občina) je potekala ob 30-letnici osvoboditve takratne domovine, in sicer na občinski praznik, 25. maja 1975. Priznanja je slovesno podelil Anton Ladava, takratni predsednik skupščine Občine Tolmin, ki je obsegala  področje sedanjih občin Bovec, Kobarid in Tolmin.
 
Po vzpostavitvi novih občin, leta 1995, je Občina Tolmin sprejela nov Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Tolmin, ki je veljal do vključno leta 2010.
Priznanja, ki jih je na podlagi tega akta podeljevala nova  Občina Tolmin, so bila:
  •  naziv častni občan,
  •  plaketa občine,
  •  priznanje občine in
  •  denarna nagrada občine.
V letu 2010 pa je Občinski svet Občine Tolmin sprejel nov  Odlok o podeljevanju nagrad Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2010), ki se uveljavlja v letu 2011. 
Ta določa naslednje nagrade:
  •   naziv »Častni občan občine Tolmin«,
  • »Plaketa občine Tolmin«,
  • »Priznanje občine Tolmin«,
  • »Zahvala občine Tolmin«.
V tej rubriki so predstavljeni prejemniki nagrad in priznanj Občine Tolmin od leta 1996 naprej, in sicer po mandatih županov:

 

 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani