domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in o statusu grajenega javnega dobra za zemljišča na parcelah št. 1166/1 in 1166/2, k. o. Tolmin.

Župan Občine Tolmin na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Industrijske cone Čiginj (ČG05).
 

Občina Tolmin na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/2007–ZPolS-D, 11/2011, 98/2013) ter 3. in 6. člena Odloka o plakatiranju v občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave št. 27/2008) objavlja Pogoje organizatorjem volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v državni zbor 2014 za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani