domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin v skladu z določilom 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja namero o oddaji v najem poslovnih prostorov s sklenitvijo neposredne pogodbe, in sicer namerava Občina Tolmin oddati v najem poslovne prostore, ki se nahajajo v poslovni stavbi v Tolminu, na Prešernovi ulici št. 4.

Občina Tolmin po pooblastilu Občine Bovec in Občine Kobarid objavlja javno dražbo za prodajo premičnega premoženja. Predmet javne dražbe je gradbeni stroj kompaktor znamke Caterpillar.

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011) in določil Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Preklic Odredbe o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode št. 355-0001/2015 z dne 20. julija 2015.

Občina Tolmin v skladu s 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o prodaji delov stvarnega premoženja v njeni lasti, in sicer parcel št. 497/1 k. o. Tolmin, št. 1181/7 k. o. Podbrdo in št. 842/5 k. o. Žabče.

Skladno z določili 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju objavljamo Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave za »Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04)«.

Na podlagi določil 23. člena Pravilnika od dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009 in 81/2011), točke 6 Razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ter v skladu s točkovalnimi zapisniki in izdanimi odločbami Občina Tolmin objavlja Dokončno prednostno listo upravičencev do pridobitve neprofitnega stanovnja v najem.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o zamenjavah najemnih neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 58/2011) Občina Tolmin objavlja dopolnjen seznam upravičencev do zamenjave neprofitnega stanovanja.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani