domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin objavlja namero razpolaganja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Tolmin, in sicer:

  • prodaja parcele št. 388/160 v izmeri 84 m2, k. o. 2247 Poljubinj,
  • prodaja parcele št. 388/161 v izmeri 8 m2, k. o. 2247 Poljubinj,
  • prodaja parcele št. 1141/4 v izmeri 200 m2, k. o. 2247 Poljubinj in
  • prodaja parcele št. 1141/6 v izmeri 117 m2, k. o. 2247 Poljubinj.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja odločbo o ugotovitvi statusu grajenega javnega dobra na zemljišči s potjo na parceli št. 178/1 pašnik v izmeri 4954 m2 (ID znak: 2234 - 178/1-0)(ID: 2766544) v k.o. 2234 Zatolmin.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o lastninjenju cestnega zemljišča in ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra za zemljišče s cesto na parceli št. 1970/0, k. o. Šentviška Gora.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o zamenjavah najemnih neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 58/2011) Občina Tolmin objavlja dopolnjen seznam upravičencev do zamenjave neprofitnega stanovanja.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani