domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na delih več parcel, ki so v njeni lasti. 

Občina Tolmin v upravni zadevi ugotovitve lastninske pravice na zemljiščih s cesto v k. o. 2248 Tolmin in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja ugotovitveno odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 556/11, 561/1, 561/2. 561/3 in 561/4, vse v k. o. Tolmin.

Občina Tolmin v upravni zadevi ugotovitve lastninske pravice na zemljiščih s cesto v k. o. 2249 Volče in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti izdaja ugotovitveno odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 1675/0, 1680/1, 1691/0 in 1668/3, vse v k. o. Volče.
 

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011) in določil Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Preklic Odredbe o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode št. 355-0001/2015 z dne 20. julija 2015.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani