domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015) in 4. člena Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Odredbo o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode.

Občina Tolmin v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.: 34/11,42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za ustanovitev služnostne pravice na parcelah št. 267/3 (ID 6214360) in 617/6 (ID 2115060) v k. o. 2252 Čiginj ter na parcelah št. 1684 (ID 4385206) in 1727 (ID 1362570) v k. o. 2249 Volče.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000, 127/2006), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012, 17/2015), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/2006, 89/2010), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/2016 – UPB), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015), so Občinski svet Občine Bovec na 15. seji, Občinski svet Občine Kobarid na 18. seji in Občinski svet Občine Tolmin na 19. seji, ki so bile 21. 12. 2016, sprejeli Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče.

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2017.

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2016) in določil Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Preklic Odredbe o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode št. 355-0006/2016 z dne 27. julija 2016.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 17. 5. 2016 sprejel Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2016) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 17. 5. 2016 sprejel Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 17. 5. 2016 sprejel Sklep o višini vodarine.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani