domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin v upravni zadevi lastninjenja občinskih cest in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja odločbo o lastninjenju občinskih cest in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k. o. Sela.

Občina Tolmin v upravni zadevi lastninjenja občinskih cest po uradni dolžnosti izdaja odločbo o lastninjenju občinskih cest in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k. o. Kneža.

Občina Tolmin v upravni zadevi lastninjenja občinskih cest in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja odločbo o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k. o. Kneža.

Občina Tolmin v upravni zadevi lastninjenja občinskih cest in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja odločbo o lastninjenju občinskih cest in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k. o. Zatolmin.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o lastninjenju cestnega zemljišča s parc. št. 1671/3 k.o. 2249 – Volče, ki v naravi predstavlja del starejše asfaltirane javne poti v naselju Volče.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločba o lastninjenju cestnega zemljišča in o statusu grajenega javnega dobra na parceli št. 52/0, k. o. Tolmin.

Na podlagi določil 23. člena Pravilnika od dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009 in 81/2011), točke 6 Razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ter v skladu s točkovalnimi zapisniki in izdanimi odločbami Občina Tolmin objavlja Dokončno prednostno listo upravičencev do pridobitve neprofitnega stanovnja v najem.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o zamenjavah najemnih neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 58/2011) Občina Tolmin objavlja dopolnjen seznam upravičencev do zamenjave neprofitnega stanovanja.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in o statusu grajenega javnega dobra za zemljišča na parcelah št. 1166/1 in 1166/2, k. o. Tolmin.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani