domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Objava namer razpolaganja
 
objava: 9. junij 2017, spletna stran Občine Tolmin

Občina Tolmin v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namere razpolaganja – prodaje dela stvarnega premoženja v lasti Občine Tolmin, in sicer parcele št. 535/3 v izmeri 21 m2 k. o. 2234 Zatolmin, parcele št. 538/78 v izmeri 22 m2 k. o. 2248 Tolmin in parcele št. 1446 v izmeri 108 m2 k. o. 2242 Podbrdo. Nepremičnine bodo prodane po metodi neposredne pogodbe.

 
priloge

Objava namere razpolaganja - k. o. Podbrdo, 9.6.2017.pdf 56.57 KB
Objava namere razpolaganja - k. o. Tolmin, 9.6.2017.pdf 56.18 KB
Objava namere razpolaganja - k. o. Zatolmin, 9.6.2017.pdf 56.77 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani