domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Objava namere sklenitve neposredne pogodbe
 
objava: 19. junij 2017, spletna stran Občine Tolmin

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskih gozdnih zemljišč v k. o. Modrejce.

 
priloge

NAMERA - sklenitev neposredne pogodbe, Les na panju (19.6.2017).pdf 86.81 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani