domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije
 
objava: 8. september 2017, spletna stran in oglasna deska občine

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 105/2008 - odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US in 98/2013) ter 3. in 6. člena Odloka o plakatiranju v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave št. 27/2008) objavlja Občina Tolmin sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije, ki bodo 22. 10. 2017.

 
priloge

SKLEP - določitev plakatnih mest in pogojev za plakatiranje, volilna kampanja za volitve predsednika RS (22.10.17).pdf 120.71 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani