domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Preklic Odredbe o subvencioniranju prevozov pitne vode z dne 21. 7. 2017
 
objava: 11. september 2017, spletna stran Občine Tolmin

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015) in določil Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Preklic Odredbe o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode št. 355-0002/2017 z dne 21. julija 2017.


Odredba je zaradi prenehanja sušnega obdobja z 11. septembrom 2017 preklicana. Z dnem objave preklica preneha pravica do subvencioniranja prevozov pitne vode.

 
priloge

Preklic odredbe o subv. prevozov pitne vode (11-9-2017).pdf 74.15 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani