domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Objava namere razpolaganja - prodaje dela stvarnega premoženja
 
objava: 13. september 2017, spletna stran in oglasna deska občine

Občina Tolmin v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero razpolaganja - prodaje dela stvarnega premoženja v lasti Občine Tolmin, in sicer parcele št. 1161/7 v k. o. 2239 Kneža.

 
priloge

NAMERA - razpolaganje-prodaja dela stvarnega premoženja k. o. Kneža (13.9.2017).pdf 57.54 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani