domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Objava namere razpolaganja - prodaje delov stvarnega premoženja
 
objava: 29. september 2017, spletna stran in oglasna deska občine

Občina Tolmin v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero razpolaganja – prodaje delov stvarnega premoženja v svoji lasti, in sicer parcel v k. o. 2257 Slap, k. o. 2249 Volče in k. o. 2233 Dolje.

 
priloge

NAMERA - razpolaganje-prodaja delov stvarnega premoženja v k. o. Slap, Volče, Dolje (29.9.2017).pdf 62.16 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani