domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj med 2003 in 2006


2003

Na seji Občinskega sveta Občine Tolmin (24. aprila 2003) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade in priznanja naslednjim prejemnikom:

Julijan Šorli (plaketa)
Ana Kodranov (priznanje)
Dominik Brus (priznanje)
Rudolf Rauch (priznanje)
Atletsko društvo Posočje (denarna nagrada)
Agencija Maya (denarna nagrada)

obrazložitve

 

2004

Na seji Občinskega sveta Občine Tolmin (16. marca 2004) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade in priznanja naslednjim prejemnikom:

Janez Dolenc (častni občan)
Marija Levpušček (plaketa)
Tera d. o. o. Tolmin (priznanje)
Ludvik Janež (priznanje)
Klub tolminskih študentov (priznanje)
Športno društvo Šentviška Gora (denarna nagrada)
Rekreativno društvo Slap ob Idrijci (denarna nagrada)

obrazložitve

 

2005

Na seji Občinskega sveta Občine Tolmin (21. aprila 2005) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade in priznanja naslednjim prejemnikom:

Ivan Božič (plaketa)
Renzo Sirk (plaketa)
Mafalda Lipušček (priznanje)
Josip Smolnikar (priznanje)
Gasilska zveza Gornje Posočje Tolmin (denarna nagrada)
Šahovsko društvo AET Tolmin (denarna nagrada)

obrazložitve

 

2006

Na 33. seji Občinskega sveta Občine Tolmin (11. aprila 2006) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade in priznanja naslednjim prejemnikom:

Milena Brešan (plaketa)
Franc Gruden (priznanje)
Angela Brešan in Ludvik Janež (priznanje)
Viljem Leban (priznanje)
Športno društvo Lom (denarna nagrada)

obrazložitve

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani