domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
razpisi

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč za izvajanje programov družabništva, programov osebne pomoči in programov, namenjenih osebam s posledicami invalidnosti ali bolezni, ter storitev.

Predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d., Banke Koper d.d. in Abanke Vipa d.d. ter proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2014 sofinancirala obrestno mero.

Občina Tolmin objavlja Javni razpis o dodeljevanju pomoči za hranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Tolmin v letu 2014. Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno torka, 6. maja 2014, in sicer do 12. ure (velja pravilo dospetja vloge).


arhiv razpisov
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani