domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

AML2016_logo_Tolmin_color_RGB

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
razpisi

Občina Tolmin objavlja Javni razpis za izbiro izvajalcev Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2016, na katerega se lahko prijavijo tisti izvajalci, ki so določeni v 8. členu Zakona o športu in ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin. Rok za oddajo prijav se izteče v ponedeljek, 9. maja 2016.

Občina Tolmin objavlja Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin 2016. Predmet razpisa je sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev. Rok za oddajo prijav se izteče v ponedeljek, 16. maja 2016, ob 12. uri.

Predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d., Banke Koper d.d. in Abanke d.d. ter proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2016 subvencionirala obrestno mero.


arhiv razpisov
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani