domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Tolmin v letu 2016
 
objava: 6. maj 2016, Uradni list RS, št. 32/2016
rok za prijavo: 27. maj 2016

Občina Tolmin objavlja Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Tolmin v letu 2016. Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno petka, 27. maja 2016, in sicer do 12. ure (velja pravilo dospetja vloge).


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za naslednje namene:

A.) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo 702/2014/EU:

  1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

B.) Pomoči de minimis v kmetijstvu, skladno z Uredbo 1407/2013/EU:

  1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
  2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa,
  3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak,
  4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in spravilo lesa. 


Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin, vlagatelji pa jo lahko v tem roku v tajništvih Občine Tolmin (Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin) dvignejo tudi osebno.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo vsak delovni dan od 8. do 14. ure pri Janji Bičič na telefonski številki 05/381 95 30 ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tolmin.si.
 

 
priloge

1_JAVNI_RAZPIS_Kmetijstvo_2016.pdf 163.05 KB
1a_ Priloga_1_(Seznam_upravic._stroskov-gozdne_vlake).pdf 67.41 KB
1b_ Priloga_2_(Seznam_upravic._stroskov-gozdarska_oprema).pdf 61.14 KB
2_PRIJAVNI_OBRAZEC_1_(kmet.nalozbe_in_urej._zemljisc_2016).pdf 171.38 KB
2_PRIJAVNI_OBRAZEC_2_(dopolnilne_dejavnosti_2016).pdf 190.28 KB
2_PRIJAVNI_OBRAZEC_3_(transport_2016).pdf 195.39 KB
2_PRIJAVNI_OBRAZEC_4_(urejanje_gozdnih_vlak_2016).pdf 184.88 KB
2_PRIJAVNI_OBRAZEC_5_(nalozbe_v_gozd._opremo_2016).pdf 184.54 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani