domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin v letu 2017
 
objava: 31. marec 2017, Uradni list RS, št. 15/2017
rok za prijavo: 24. november 2017

Predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d. d., Intesa Sanpaolo Bank d. d. in Abanke d. d. ter proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2017 subvencionirala obrestno mero.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani dvignejo vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 v tajništvih Občine Tolmin. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Občine Tolmin.


NAČIN ODDAJE VLOG:

Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce skupaj z zahtevanimi prilogami morajo prosilci poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin najkasneje do petka, 24. novembra, do 12.00.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, in sicer za investicije z oznako ˝NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS - Subvencioniranje obresti MG 2017 - investicija˝, oziroma za obratna sredstva z oznako ˝NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS - Subvencioniranje obresti MG 2017 - obratna sredstva˝, in opremljene z naslovom pošiljatelja.


DODATNE INFORMACIJE:

Zainteresirani prosilci lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:
 

 • na Občini Tolmin,
  kontaktna oseba je Janja Bičič na telefonski številki 05/381 95 30 vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tolmin.si;
 • na Novi KBM d. d.,
  kontaktna oseba je Marjetka Krivec na telefonski številki 05/331 71 41 vsak delovni dan med 8.00 in 15.30;
 • na Intesa Sanpaolo Bank d. d.,
  kontaktna oseba je Mateja Lukman Pagon na telefonski številki 05/388 41 51 vsak delovni dan med 8.30 in 16.30;
 • na Abanki d. d.,
  kontaktna oseba je Klavdija Rot na telefonski številki 05/381 08 13 vsak delovni dan med 8.30 in 12.00 ter med 14.00 in 17.00.
 
priloge

01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017.pdf 58.54 KB
02_Obrazec 1 (podatki o podjetju).doc 156 KB
03_Obrazec 2 (podatki o investiciji, obr. sred.).doc 271 KB
04_Obrazec 3 (izjava razpisni pogoji).doc 68.5 KB
05_Obrazec 4 (izjava kumulacija pomoči).doc 88 KB
06_Obrazec 5 (izjava povezana podjetja).doc 84.5 KB
07_Obrazec 6 (izjava združitev razdružitev).doc 67 KB
08_Seznam Dokumentacija za odobritev kredita.pdf 30.86 KB
09_Merila za ocenjevanje vlog.pdf 44.17 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani