domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v občini Tolmin za leto 2017
 
objava: 5. maj 2017, Uradni list RS, št. 23/2017
rok za prijavo: 31. maj 2017

Občina Tolmin objavlja Javni razpis o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v občini Tolmin za leto 2017. Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno srede, 31. maja 2017, in sicer do 12. ure (velja pravilo dospetja vloge).


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za prireditve, ki dopolnjujejo turistično ponudbo in pospešujejo turistično promocijo občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za turistične prireditve), izvedene v letu 2017.

Pomoč za turistične prireditve se dodeljuje za naslednja namena:

  1. Pomoč za turistične prireditve lokalnega pomena.
  2. Pomoč za turistične prireditve širšega pomena.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin, vlagatelji pa jo lahko v tem roku v tajništvih Občine Tolmin (Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin) dvignejo tudi osebno.


NAČIN ODDAJE VLOG:


Vloge je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno na naslov OBČINA TOLMIN, ULICA PADLIH BORCEV 2, 5220 TOLMIN, in sicer v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako namena:

»NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – PRIREDITVE 2017: Turistična prireditev lokalnega pomena«, ali
»NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – PRIREDITVE 2017: Turistična prireditev širšega pomena«.

Vlagatelj lahko predloži največ dve vlogi, pri čemer mora biti vsaka vloga oddana v svoji ustrezno opremljeni ovojnici.


DODATNE INFORMACIJE:

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Janji Bičič, na telefonski številki 05/381 95 30, in Maji Leban, na telefonski številki 05/381 95 19, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, ali na elektronskih naslovih janja.bicic@tolmin.si in maja.leban@tolmin.si.
 

 
priloge

01_JAVNI RAZPIS_Turistčne_prireditve_2017.pdf 63.46 KB
02_PRIJAVNI_OBRAZEC_Turistične_prireditve_2017.doc 835.5 KB
03_Obrazec_za_poročanje_Turistične_prireditve_2017.doc 635.5 KB
03a_Obrazec_za_evidentiranje_prostovoljnega_dela.doc 110.5 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani