domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju v k. o. Vrsno
 
objava: 15. junij 2017, spletna stran Občine Tolmin
rok za prijavo: 4. julij 2017

Občina Tolmin kot lastnica večjega gozdnega zemljišča nad Kamnim s parc. št. 416/2 k. o. 2226 Vrsno v zvezi s prodajo lesa na panju s tega zemljišča objavlja postopek javnega zbiranja ponudb. Rok za oddajo ponudb se izteče v torek, 4. julija 2017, ob 12. uri.


Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja lesa na panju z občinskega gozdnega zemljišča, tj. njegov posek in spravilo, v bruto količini 693,95 m3.

Postopek javnega zbiranja ponudb se objavlja skladno z določili 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014, 76/2015) ter 35., 36., 37., 38. in 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016).

Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati na vnaprej pripravljenih obrazcih razpisne dokumentacije.

Za pravočasne se štejejo ponudbe, ki bodo do navedenega dne in ure prispele na naslov Občine Tolmin.

 
priloge

Les na panju k.o. Vrsno - javni razpis.pdf 500.66 KB
Les na panju k.o. Vrsno - razpisna dokumentacija_Selce.pdf 139.47 KB
Les na panju k.o. Vrsno - odločba ZGS.pdf 219.05 KB
Les na panju k.o. Vrsno - cenitveno poročilo.pdf 332.45 KB
Les na panju k.o. Vrsno - tehnološki del GGojN.pdf 135.27 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani