domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

imenovani predstavniki občine

Glasbena šola Tolmin

Predstavniki Občine Tolmin v Svetu Glasbene šole Tolmin:

 • Marjeta Rutar
 • Aljoša Križnič

Imenovana sta bila na 32. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 24. aprila 2014.

 • Metod Fon

Imenovan je bil  na 33. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 5. junija 2014.

 

Knjižnica Tolmin

Predstavnik Občine Tolmin v Svetu Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin:

 • Ciril Testen

Predstavnika uporabnikov občine Tolmin v Svetu Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin:

 • Jernej Uršič
 • Marko Leban

Vsi predstavniki so bili imenovani na 25. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 7. julija 2009.

 

LTO Sotočje

Predstavnica Občine Tolmin v Svetu zavoda LTO Sotočje:

 • Nataša Kocič

Imenovana je bila na 23. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 30. maja 2017.

 

Zavod za turizem Dolina Soče

Predstavnica Občine Tolmin v Svetu Zavoda za turizem Dolina Soče:

 • Jasna Rot

Predstavnica družb in podjetnikov s področja turističnega gospodarstva v občini Tolmin:

 • Renata Komar

Imenovani sta bili na 23. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 30. maja 2017.

 

OŠ Most na Soči

Predstavniki Občine Tolmin v Svetu OŠ Dušana Muniha Most na Soči:

 • Oton Bratuž
 • Mojca Rejc
 • Friderik Lapanja

Imenovani so bili na 24. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 29. junija 2017.

 

OŠ Podbrdo

Predstavniki Občine Tolmin v Svetu OŠ Simona Kosa Podbrdo:

 • Karmen Beguš
 • Blanka Zver
 • Alenka Zgaga

Imenovani so bili na 24. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 29. junija 2017.

 

OŠ Tolmin

Predstavniki Občine Tolmin v Svetu Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin:

 • Borut Jermol
 • Vera Pagon
 • Boris Velikonja

Imenovani so bili na 29. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 17. decembra 2013.

 

Posoški razvojni center

Predstavniki Občine Tolmin v Svetu zavoda Posoški razvojni center:

 • Aleksandra Grofelnik
 • Rajko Leban
 • Rebeka Luznik

Aleksandra Grofelnik je bila imenovana na 5. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 21. aprila 2015, Rajko Leban in Rebeka Luznik pa na 17. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 4. oktobra 2016.

 

Tolminski muzej

Predstavniki Občine Tolmin v Svetu Tolminskega muzeja:

 • Katja Kragelj Jug
 • Drago Trpin
 • Ivo Tuta

Predstavnica uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svetu Tolminskega muzeja:

 • Branka Hrast Debeljak 

Vsi predstavniki so bili imenovani na 15. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 17. maja 2016.

 

Vrtec Tolmin

Predstavnice Občine Tolmin v Svetu Vrtca Tolmin:

 • Anka Benedičič Presl
 • Katja Kragelj Jug
 • Maša Klavora

Anka Benedejčič Presl in Katja Kragelj Jug sta bili imenovani na 21. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 11. decembra 2012, Maša Klavora pa na 22. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 21. februarja 2013.

 

Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin

Predstavniki Občine Tolmin v Svetu Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin:

 • Anka Benedičič Presl
 • Maša Klavora
 • Matjaž Žbogar

Imenovani so bili na 23. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 30. maja 2017.

 

Zdravstveni dom Tolmin

Predstavnika Občine Tolmin v Svetu zavoda Zdravstveni dom Tolmin:

 • Renata Pavc
 • Matej Loncner

Renata Pavc je bila imenovana na 6. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 21. maja 2015, Matej Loncner pa na 10. seji Občinskega sveta Občine Tolmin 5. novembra 2015.

 

Center za socialno delo Tolmin

Predstavnica Občine Tolmin v Svetu Centra za socialno delo Tolmin: 

 • Petra Šavli

Imenovana je bila na 15. seji Občinskega sveta Občine Tolmin, 17. maja 2016.

 

Dom upokojencev Podbrdo

Predstavnik Občine Tolmin v Svetu Doma upokojencev Podbrdo:

 • Jože Dakskobler

Imenovan je bil na 18. seji Občinskega sveta Občine Tolmin, 8. decembra 2016.

 

Gimnazija Tolmin

Predstavnik Občine Tolmin v Svetu Gimanzije Tolmin:

 • Andrej Costantini 

Imenovan je bil na 15. seji Občinskega sveta Občine Tolmin, 17. maja 2016.

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin

Predstavniki Občine Tolmin v Svetu Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Tolmin:

 • Klavdija Rot
 • Gregor Maver
 • Boris Laharnar

Imenovani so bili na 11. seji Občinskega sveta Občine Tolmin, 22. decembra 2015.

 

KA-TV Zavod za razvoj kabelsko-satelitskega televizijskega sistema Tolmin

Predstavnik Občine Tolmin v Svetu KA -TV Tolmin:

 • Ivo Tuta

Imenovan je bil na 33. seji Občinskega sveta Občine Tolmin, 5. junija 2014.

 

Senat za reševanje pritožb zoper policiste

Predstavnik javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste:

 • Bojan Kerin 

Imenovan je bil na 14. seji Občinskega sveta Občine Tolmin, 14. aprila 2016.

  

Triglavski narodni park

Predstavnik Občine Tolmin v Svetu Triglavskega narodnega parka:

 • Danijel Oblak

Imenovan je bil na 10. seji Občinskega sveta Občine Tolmin, 5. novembra 2015.

 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani