domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

plačilo upravne takse

Stranke Občine Tolmin lahko upravno takso za dokumente in dejanja v upravnih postopkih plačajo:

  • z gotovino – pri blagajni Občine Tolmin (Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance)
  • brezgotovinsko – s plačilnim nalogom – na bankah ali poštah
  • z elektronskim nakazilom – prek spletne banke


V primeru elektronskega plačila ali plačila s plačilnim nalogom morate pri plačilu navesti naslednje podatke:

  • prejemnik: Občina Tolmin, Tolmin
  • namen nakazila: upravna taksa (navesti številko spisa ali upravno dejanje, npr. soglasje, dovoljenje, …)
  • številka računa: SI56 0132 8528 0309 185
  • referenca: SI11
  • polje sklicevanja: 76287-7111002-0000xx (zadnji dve cifri -xx- predstavljata leto, vpišete npr. 16 za leto 2016)


Višino oz. znesek
 upravne takse, ki jo morate plačati, določa Zakon o upravnih taksah – ZUT-I (Uradni list RS, št. 32/2016).

Zakon je tudi s 1. septembrom 2008 ukinil možnost plačevanja upravnih taks z upravnimi kolki. Razlog za ukinitev upravnih kolkov kot plačilnega sredstva za plačilo upravne takse je vzpodbuditi uporabo zakonsko že določenih sodobnih načinov plačila upravnih taks.

 

Dodatne informacije:

Jelka Kavčič
oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance
jelka.kavcic@tolmin.si
05 381 95 08


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani