domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Zdravstvena postaja Podbrdo

PROJEKT: Zdravstvena postaja Podbrdo

INVESTITOR: Občina Tolmin

 

Zdravstvena postaja Podbrdo pokriva področje Baške grape, ki je najbolj demografsko ogroženo območje v občini Tolmin. Demografski zlom se je še poglobil po letu 2000 s stečajem tekstilne tovarne Bača Podbrdo, ki je bila vsa leta ključni steber življenja v Podbrdu in okolici.

Tovarna Bača Podbrdo je zaposlovala velik del prebivalstva zgornjega dela Baške grape. Zdravstvena postaja Podbrdo (ZP Podbrdo) je kot splošna in obratna ambulanta vseskozi delovala v sklopu tovarne, celo zgrajena je bila s sredstvi te tovarne. – Občina Tolmin je leta 2000 od tovarne Bača Podbrdo odkupila stavbo zdravstvene postaje. Ker je bila tovarna vseskozi središče dogajanja, je bilo tudi delovanje zdravstvene postaje v sklopu tovarne zelo priročna rešitev. S stečajem tovarne pa so se stvari bistveno spremenile. Razmere v okolici zdravstvene postaje so postajale nevzdržne – v sosednjih stavbah se je začela predelava plastike – in kar je bilo ključno: za javne potrebe je bila tudi predaleč od naselja Podbrdo.

Tako se je pojavila ideja o preselitvi ZP Podbrdo na primernejšo lokacijo, bližje naselju Podbrdo.

Priprave na preselitev zdravstvene postaje na drugo lokacijo so se začele leta 2005 s presojo investicijskih variant, ki je pokazala, da je za pridobitev novih prostorov najugodnejša možnost preureditev pritličnega dela večnamenskega objekta v lasti Občine Tolmin, ki je služil potrebam Krajevne skupnosti Podbrdo. Nova lokacija ima primeren dostop, zlasti za reševalna vozila. Tako je bila v prvi polovici leta 2005 izdelana idejna zasnova prostorske ureditve, ki je vključevala: splošno ambulanto, zobno ambulanto in lekarno (priročna zaloga zdravil) z vsemi spremljajočimi prostori (čakalnica, sanitarije, garderobe, hodniki …) Idejna zasnova prostorske ureditve je bila usklajena z vsemi uporabniki zdravstvene postaje: Zdravstvenim domom Tolmin in koncesionarjema za zobozdravstveno storitev za odrasle in lekarniško dejavnost.

Leta 2006 je bila sklenjena pogodba o projektiranju, leta 2008 pa pridobljeno gradbeno dovoljenje in začel se je postopek oddaje javnega naročila za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Gradnja je trajala do sredine septembra 2009, sredi oktobra 2009 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in 9. novembra 2009 se je Zdravstvena postaja Podbrdo preselila v nove prostore.

Opremljanje je z lastnimi sredstvi izvedel Zdravstveni dom Tolmin, v sklopu katerega zdravstvena postaja tudi deluje.


ostali projekti  arhiv  

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani