domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj med 2007 in 2010


2007

Na 5. seji Občinskega sveta Občine Tolmin (10. aprila 2007) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade in priznanja naslednjim prejemnikom:

mag. Vasja Klavora (častni občan)
Zvonimir Mrak (plaketa)
Vladimir Kosmač (priznanje)
Andrej Metod Leban (priznanje)
Območna Karitas Tolmin (priznanje)
Planinsko društvo Podbrdo (denarna nagrada)
Folklorno društvo Ivan Laharnar Planota (denarna nagrada)

obrazložitve

 

2008

Na 14. seji Občinskega sveta Občine Tolmin (15. aprila 2008) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade in priznanja naslednjim prejemnikom:

Tomaž Poljak (plaketa)
Franc Kranjc (priznanje)
Dejan Testen (priznanje)
Janez Leban (priznanje)
Vokalna skupina Snežet (denarna nagrada)
Društvo KMN Amazonka (denarna nagrada)

obrazložitve

 

2009

Na 23. seji Občinskega sveta Občine Tolmin (14. aprila 2009) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade in priznanja naslednjim prejemnikom:

Vera Clemente Kojić (častna občanka)
Župnija Volče, župnik Milan Sirk in odgovorna iniciativna skupina (plaketa)
Marjan Klavora (plaketa)
Majda Maglica (priznanje)
Rafaela Dolenc (priznanje)
Jože Mežnar (priznanje)
Folklorna skupina Razor (denarna nagrada)
Turistično društvo Most na Soči (denarna nagrada)

obrazložitve

 

2010

Občinski svet Občine Tolmin je na 32. seji (8. aprila 2010) sprejel sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade in priznanja naslednjim prejemnikom:

Lovro Leban (plaketa)
Mojca Rutar (priznanje)
Karmen Beguš (priznanje)
Boris Laharnar (priznanje)
Turistično društvo Sopota - Kneža (denarna nagrada)
Turistično društvo Šentviška planota (denarna nagrada)
KD ŽPZ Znamenje Volče (denarna nagrada)

obrazložitve

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani