domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj med 2011 in 2014


2011

Občinski svet Občine Tolmin je na 6. seji (19. aprila 2011) sprejel sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade naslednjim prejemnikom:

Marko Munih (častni občan)
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posočje (plaketa)
Društvo "Peski 1915-1917" (priznanje)
Župnija Tolmin (priznanje)
Igor Leban (zahvala)
Sebastjan Leban (zahvala)
Cveto, Olga in Alenka Zgaga (zahvala)

obrazložitve


2012

Občinski svet Občine Tolmin je na 16. seji (24. aprila 2012) sprejel sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade naslednjim prejemnikom:

Osnovna šola Dušana Muniha (plaketa)
Valerij Bizjak (priznanje)
Jožef Dakskobler (priznanje)
Hidria AET d.o.o. (zahvala)

obrazložitve


2013

Občinski svet Občine Tolmin je na 24. seji (23. aprila 2013) sprejel sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade naslednjim prejemnikom:

Prosvetno društvo Justin Kogoj Dolenja Trebuša (plaketa)
Dr. Štefko Miklavič (priznanje)
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo (priznanje)
Ladislav Črv (zahvala)
Slavko Obed (zahvala)

obrazložitve


2014

Občinski svet Občine Tolmin je na 32. seji (24. aprila 2014) sprejel sklep, na podlagi katerega so bile podeljene nagrade naslednjim prejemnikom:

Mag. Žarko Trušnovec (plaketa)
Barbara Kovačič (priznanje)
Rafael Šuligoj (priznanje)
Borut Rutar (zahvala)
Marta Volf Trojer (zahvala)

obrazložitve

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani