domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

splošno

Tolminska občina leži v severozahodnem delu Slovenije, v spodnjem delu Zgornjega Posočja, ki ga tvorita še občini Kobarid in Bovec. Središče občine predstavlja Tolminska kotlina, ki je stičišče štirih dolin: doline Soče proti Kobaridu, doline Soče proti Kanalu in Novi Gorici, doline Idrijce in Baške grape. Del občine leži v Triglavskem narodnem parku.

Most na Soči - Foto: Janko Humar
 

 

 

 

 

 Most na Soči

 

Meje občine in ozemlje, ki ga obsega, so razvidni iz zemljevida.

 KS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Tolmin je bila ustanovljena 21. decembra 1994. Upravno središče in sedež občine je naselje Tolmin, ki leži na nadmorski višini 200 m. Občina obsega 382,3 km² – na tem območju je 72 naselij in 23 krajevnih skupnosti.

Po zadnjih razpoložljivih podatkih podatkovnega portala SI-Stat Statističnega urada Republike Slovenije ima občina Tolmin 11.702 prebivalca (stanje po 30. 6. 2009).

Občina Tolmin je članica Združenja občin Slovenije (ZOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki sta največji reprezentativni združenji lokalnih skupnosti Slovenije. ZOS in SOS sta uradna zastopnika interesov občin v odnosu do državnih institucij in opravljata za svoje člane vrsto nalog. Poleg zastopanja interesov pripravljata stališča in predloge občin pri sklepanju kolektivnih pogodb, organizirata razprave o dokumentih ipd.

 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani