domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Obvestila za krajane Zatolmina

sreda, 17. avgust 2011

PREKLICANA SPREMEMBA IZVAJANJA FAZ 2 IN 3

Glede na opravljena dodatna usklajevanja v zvezi z izgradnjo črpališča za stanovanjski hiši Zatolmin št. 1D in 1B je bilo dogovorjeno, da se faza 2 izvede v celoti, kot je bilo prvotno predvideno, in ne v dveh delih. Izvedba faze 3 se zato nadaljuje po zaključku izvedbe faze 2.

Cesta iz Zatolmina v smeri proti Doljam v dolžini cca. 50 metrov ostaja zaprta za ves promet do vključno 24. avgusta 2011, za potrebe nadaljevanja izvedbe del na tem odseku bo zapora ceste predvidoma razširjena na celotno dolžino te ceste, torej od glavnega križišča do stanovanjske hiše Zatolmin št. 1E. Stanovalci hiš na tem odseku se za dostop v času izvajanja del še vedno lahko dogovorijo z izvajalcem.

 

torek, 9. avgust 2011

SPREMENJENO OBMOČJE FAZE 2 IN TERMIN IZVAJANJA FAZE 3

Zaradi potrebe po dodatnih usklajevanjih glede izgradnje črpališča pri stanovanjskih hišah Zatolmin št. 1D in 1B je bilo na usklajevalnem sestanku dogovorjeno, da se faza 2 izvede v dveh delih. V tem tednu bo od glavnega križišča v naselju v smeri proti Doljem investicija izvedena le v dolžini 50 m (do prvega jaška). Izvajalec bo zato predčasno prešel na izvajanje faze 3, drugi del faze 2 pa bo izveden po končani fazi 3.

Na odseku v smeri proti Doljam bo v času izvajanja del vzpostavljena popolna zapora prometa. Stanovalci hiš na tem odseku se lahko glede dostopa dogovorijo z izvajalcem.

 

torek, 26. julij 2011

POPRAVEK KONTAKTNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

V petek, 15. julija 2011, so vsa gospodinjstva v Zatolminu prejela zloženko Informacija o predvidenem terminskem načrtu izvajanja hišnih priključkov v sklopu projekta Komunalna infrastruktura Zatolmin. Krajani so nas opozorili, da je v zloženki navedena napačna kontaktna telefonska številka Metoda Kavčiča, enega od članov gradbenega odbora, ki ga je za namen spremljana izvedbe investicije imenovala krajevna skupnost. Pravilna telefonska številka je 041 728 463. Za vse morebitne nevšečnosti, ki jih je povzročil ta tiskarski škrat se iskreno opravičujemo.

 

torek, 19. julij 2011

SPREMENJENO OBMOČJE FAZE 1

Ker bilo pri izvedbi del ugotovljeno, da je obstoječa fekalna kanalizacija nameščena na globini 50 cm pod asfaltno površino, novi vodi pa se nameščajo na globino 180 cm pod asfaltno površino, faze 1 ni mogoče izvesti po predvidenem planu v celotnem obsegu. Glede na nastalo situacijo bodo v sklopu faze 1 dela izvedena le na odseku od priključka vaške ceste na cesto za Polog (Pod Rutam) do hiše Zatolmin št. 45D. Dela na preostalem odseku, ki je bil za izvedbo predviden v fazi 1, se bodo izvedla v sklopu izvedbe faze 3 (na sliki označena z rumeno barvo).

 

četrtek, 14. julij 2011

OBJAVLJEN OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE HIŠNIH PRIKLJUČKOV

Kot so se predstavniki investitorja, Občine Tolmin, in izvajalca del, CPG d.d. Nova Gorica, dogovorili s krajani Zatolmina, ki so se 8. julija 2011 udeležili sestanka glede nadaljnjega izvajanja del v sklopu projekta Komunalna infrastruktura Zatolmin, je od 14. julija 2011 na spletni strani Občine Tolmin objavljen okvirni časovni načrt izvedbe hišnih priključkov. Krajanom in ostali zainteresirani javnosti so na voljo simbolični grafični prikaz razdelitve vaških ulic na območja ter informacije o časovnem zaporedju in predvidenem začetku priklapljanja posameznih območij. Časovni načrt je objavljen tukaj.

 ESRR_Logotip_SLO_barvni

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani