domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Okvirni časovni načrt izvajanja del

Zatolmin, 5. julij 2011 - Foto: Nataša HumarIzvajalec del je v juniju 2011 in prvi polovici julija 2011 izvedel glavne kanalizacijske vode, ki potekajo v cesti Tolmin–Zatolmin in ki bodo omogočili priključitev na kanalizacijski sistem Tolmina, posledično pa tudi na čistilno napravo Tolmin. Izvajanje teh del življenja v Zatolminu ni oviralo, zaradi delnih in popolnih zapor ceste do naselja je bil delno oviran oz. prilagojen le dostop do naselja.

V drugi polovici julija 2011 bo investicija prešla v drugi del, ki obsega izvedbo hišnih priključkov, torej priklop posameznih hiš na nov kanalizacijski oz. obnovljen vodovodni sistem. Dela bodo potekala po fazah, v sklopu katerih bodo na nove osrednje cevovode priklopljene hiše na posameznem območju naselja.

Izvedba predvideva 6 faz, ki so simbolično prikazane na naslednji sliki, spodaj pa so navedene trase in predvideni začetki del na posameznem območju.

Obarvane faze priklopa hiš - Foto: PISO, Nataša Humar

[Za ogled večje slike kliknite tukaj.]


Faze izvajanja hišnih priključkov:

  • Faza 1:

Od križišča k hiši Zatolmin št. 43 do priključka te vaške ulice na cesto za Polog. Izvedba del na tem odseku se bo začela predvidoma v ponedeljek, 18. julija 2011.

POZOR! Spremenjeno območje, ki se priklaplja v sklopu faze 1. Več v obvestilu z dne 19. julija 2011.

  • Faza 2:

Od glavnega križišča v smeri proti Doljam, do vključno hiše Zatolmin št. 1E. Izvedba del na tem odseku se bo začela predvidoma v torek, 16. avgusta 2011.

  • Faza 3:

 Od glavnega križišča po naselju navzgor, do vključno hiš Zatolmin št. 44 in št. 44A. Izvedba del na tem odseku se bo začela predvidoma v začetku oktobra 2011.

  • Faza 4:

Izvajata se dva kraka, prvi od vključno hiše Zatolmin. št. 28 do vključno hiše Zatolmin št. 37 in drugi od vključno hiše Zatolmin. št. 29 do vključno hiše Zatolmin št. 39. Izvedba obeh krakov bo predvidoma potekala hkrati, dela se bodo predvidoma izvajala v novembru in decembru 2011.

  • Faza 5:

Dela se izvajajo hkrati na dveh območji. Prvo obsega območje od glavnega križišča v smeri proti Tolminskim koritom, ter v dveh krakih po naselju navzgor. Prvi krak od odcepa s ceste v korita do vključno hiše Zatolmin št. 48, drugi krak pa od odcepa s ceste v korita do vključno hiše Zatolmin št. 49. Drugo območje vključuje izvedbo vodov in hišnih priključkov od ovinka na cesti za Polog do Raln. Dela bodo na obeh območjih potekala predvidoma v februarju in marcu 2012.

  • Faza 6:

OD križišča pri hišah Zatolmin št. 6 in št. 4 do vključno hiše Zatolmin št. 20. Dela bodo na tem območju izvajala predvidoma v aprilu in maju 2012.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani