domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

grb Občine Tolmin

Grb je stalna oznaka občine, ki simbolizira občino kot lokalno skupnost. Prikazovati mora značilnosti lokalne skupnosti, torej vse tisto, kar je njej lastno ali posebej specifično samo zanjo. Blazon, čim krajša, nedvoumna, heraldično strokovna besedna predstavitev grba, ima pomen dokumenta in skupaj z grbom, ki je natančna slikovna in fizična ponazoritev, tvori celovitost heraldičnega pojma:

Grb Občine Tolmin ima v vodoravni smeri lomljeno črto, ki ponazarja grajsko trdnjavo in deli grb na dve polovici. V sredini gornje polovice je na rdeči podlagi z rumeno barvo označen plamen, ki ponazarja upor, v levem zgornjem kotu je vpisana letnica 1713.V spodnji polovici grba je od desne proti levi na črni podlagi s srebrno barvo narisana biriška helebarda, nad njo pa od leve proti desni z enako barvo puntarske vile. Zeleno-modro polje ponazarja reko Sočo. (7. člen statuta Občine Tolmin)

GRB Občine Tolmin (po Priročniku CPG)


Grb Občine Tolmin, ki je razumljiv že na prvi pogled, upodablja pomemben zgodovinski dogodek Tolminske – veliki tolminski punt iz leta 1713. Izraža kontinuiteto boja tolminskega človeka proti nasilju, boja za svobodo in lepše življenje.


Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba so določena z Odlokom o grbu in zastavi Občine Tolmin. Odlok določa tudi, v katerih primerih se grb uporablja, in v primeru kršitev teh pravil predpisuje denarne kazni. Pojasnila glede pravilne rabe grba daje občinska uprava, dovoljenja za uporabo grba pa izdaja župan.

zgodovina grba Občine Tolmin

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani