domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

zastava Občine Tolmin

Tako kot grb je tudi zastava stalna oznaka občine, ki simbolizira občino kot lokalno skupnost. 

ZASTAVA Občine tolmin

 

 

 

 

Zastava Občine Tolmin je zeleno-modre barve, v zgornjem levem delu je odtisnjen grb občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dva. (7. člen Statuta Občine Tolmin)

Zastava se izobeša zlasti v počastitev državnih in občinskega praznika, ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah ter ob uradnih obiskih tujih delegacij. (11. člen Odloka o grbu in zastavi Občine Tolmin)

Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba so določena z Odlokom o grbu in zastavi Občine Tolmin, ki določa tudi, v katerih primerih se zastava uporablja, in za kršitve pravil njene uporabe predvideva denarne kazni. Pojasnila glede pravilne rabe zastave daje občinska uprava.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani