domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

žigi Občine Tolmin

Občina Tolmin ima žig okrogle oblike. Na obodu je izpisano ime »OBČINA TOLMIN«. V sredini je grb občine.

ŽIG Občine Tolmin

 

 

 

 

 

 

Žig, ki ga uporablja Občinski svet Občine Tolmin, ima poleg imena občine in grba še napis »OBČINSKI SVET TOLMIN«.

ŽIG Občinskega sveta

 

 

 

 

 

 

Žig, ki ga uporablja župan občine, ima poleg imena občine in grba še napis »ŽUPAN«.

ŽIG župana


 

 

 

 

 

Žig, ki ga uporablja občinska volilna komisija, ima poleg občine in grba še napis »OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA«. (8. člen Statuta)

 


 

 

 

 

 

 


aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani