domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

znak Občine Tolmin

Znak Občine Tolmin je skladno s celostno grafično podobo (CGP) osnovno vizualno razpoznavno sredstvo občine.

Znak Občine Tolmin je sestavljen iz občinskega grba, h kateremu je dodan napis "Občina Tolmin", pri čemer med besedama "Občina" in "Tolmin" ni presledka, beseda "Tolmin" pa je izpisana v krepkem tisku. Grb in napis "Občina Tolmin" sta kot znak Občine Tolmin neločljiva celota, njegova podoba, variante in pravila uporabe pa so natančno definirani s Priročnikom o uporabi celostne grafične podobe Občine Tolmin.

Poleg osnovnega znaka (primarna oblika) CGP občine predvideva tudi sekundarno obliko znaka, v kateri se napis "Občina Tolmin" nahaja ob grbu.

      ZNAK_OT_barvni,pokončen,svetla_podlaga_PNG - Foto: Občina Tolmin

 ZNAK_OT_barvni,ležeč,svetla_podlaga_PNG - Foto: Občina Tolmin

 

 

 

 


Datoteke z znakom Občine Tolmin za nadaljnjo uporabo
(datoteke v ustrezni velikosti za različne tipe barvnega zapisa, različne tipe podlag ter v obeh verzijah, tj. primarni in sekundarni)

Priročnik o uporabi celostne grafične podobe Občine Tolmin
(definira osnovne elemente celostne grafične podobe Občine Tolmin in njihove značilnost ter določa pravila njihove uporabe)

Izvleček pravil uporabe CGP Občine Tolmin
(strnjen pregled najpomembnejših določil priročnika)

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani