domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
arhiv

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra za zemljišča na parcelah št. 1190/1, 1190/2, 1190/3 in 1190/4, k. o. Podbrdo.

Občina Tolmin v skladu z določilom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v njeni lasti v najem.

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na večjem številu nepremičnin v njeni lasti.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o zamenjavah najemnih neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 58/2011) Občina Tolmin objavlja dopolnjen seznam upravičencev do zamenjave neprofitnega stanovanja.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra za zemljišča na parceli št. 1127/0, k. o. Poljubinj.

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na delih večjega števila nepremičnin, ki so v njeni lasti, in oddaji dela nepremičnine, ki je v njeni lasti, v začasno rabo.

Občina Tolmin v skladu s 3. odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012), 72. členom Uredbe o stvarnem premoženju, države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009, 49/2010) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o prodaji delov stvarnega premoženja, ki so v njeni lasti.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o zamenjavah najemnih neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 58/2011) Občina Tolmin objavlja seznam upravičencev do zamenjave neprofitnega stanovanja.

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011) in določil Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Preklic Odredbe o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode št. 355-0006/2012 z dne 24. julija 2013.

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na delih večjega števila nepremičnin, ki so v njeni lasti.

|< 1 2 3 >|

aktualne uradne objave
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani