domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

AML2016_logo_Tolmin_color_RGB

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
arhiv

Občina Tolmin zaradi izteka mandata objavlja javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za člane Občinske volilne komisije in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin. Rok za oddajo predlogov se izteče 31. decembra 2014.

Občina Tolmin na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji ter 3. in 6. člena Odloka o plakatiranju v občini Tolmin objavlja Pogoje organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve (župana, občinski svet) v občini Tolmin v letu 2014, za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest.

Občina Tolmin objavlja namero razpolaganja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Tolmin, in sicer:

  • prodaja parcele št. 510/35 v izmeri 164 m², k. o. 2238 Podmelec,
  • prodaja parcele št. 510/36 v izmeri 99 m², k. o. 2238 Podmelec,
  • prodaja parcele št. 526 v izmeri 108 m², k. o. 2241 Stržišče in
  • prodaja parcele št. 621/40 v izmeri 60 m², k. o. 2257 Slap.

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero podelitve stavbne pravice na delih nepremičnin v njeni lasti.

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah v njeni lasti.

Občina Tolmin objavlja namero razpolaganja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Tolmin, in sicer:

  • prodaja parcele št. 388/160 v izmeri 84 m2, k. o. 2247 Poljubinj,
  • prodaja parcele št. 388/161 v izmeri 8 m2, k. o. 2247 Poljubinj,
  • prodaja parcele št. 1141/4 v izmeri 200 m2, k. o. 2247 Poljubinj in
  • prodaja parcele št. 1141/6 v izmeri 117 m2, k. o. 2247 Poljubinj.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja odločbo o ugotovitvi statusu grajenega javnega dobra na zemljišči s potjo na parceli št. 178/1 pašnik v izmeri 4954 m2 (ID znak: 2234 - 178/1-0)(ID: 2766544) v k.o. 2234 Zatolmin.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o lastninjenju cestnega zemljišča in ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra za zemljišče s cesto na parceli št. 1970/0, k. o. Šentviška Gora.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra za zemljišča na parcelah št. 1190/1, 1190/2, 1190/3 in 1190/4, k. o. Podbrdo.

|< 1 2 3 ... >|

aktualne uradne objave
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani