domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
arhiv

Svet Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 – ZPDZC in 127/2006 – ZJZP) in določil Statuta Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin objavlja Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin.

Občina Bovec kot sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči s statusom delodajalca objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta občinski redar III (C065005) v službi Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Občina Tolmin kot lastnica večjega gozdnega zemljišča nad Kamnim s parc. št. 416/2 k. o. 2226 Vrsno v zvezi s prodajo lesa na panju s tega zemljišča objavlja postopek javnega zbiranja ponudb. Rok za oddajo ponudb se izteče v torek, 4. julija 2017, ob 12. uri.

Občina Tolmin objavlja Javni razpis o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v občini Tolmin za leto 2017. Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno srede, 31. maja 2017, in sicer do 12. ure (velja pravilo dospetja vloge).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč za izvajanje programov družabništva, programov osebne pomoči in programov, namenjenih osebam s posledicami invalidnosti ali bolezni, ter storitev. Rok za oddajo prijav se izteče v ponedeljek, 8. maja 2017.

Občina Tolmin objavlja Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin 2017. Predmet razpisa je sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev. Skupna višina razpisanih sredstev je 62.000 evrov, rok za oddajo prijav pa se izteče v soboto, 13. maja 2017.

Občina Tolmin objavlja Javni razpis za izbiro izvajalcev Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2017, na katerega se lahko prijavijo tisti izvajalci, ki so določeni v 8. členu Zakona o športu in ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin. Skupna višina razpisanih sredstev je 109.456 evrov, rok za oddajo prijav pa se izteče v soboto, 13. maja 2017.

Zavod za kulturo, šport in mladino (Zavod KŠM) Občine Tolmin kot upravljalec stavbe Kinogledališča Tolmin na Mestnem trgu 5 v Tolminu, ki je last Občine Tolmin, objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem. Rok za oddajo ponudb je 3. maj 2017.

Občina Tolmin objavlja Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Tolmin v letu 2017. Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno petka, 12. maja 2017, in sicer do 12. ure (velja pravilo dospetja vloge).

Občina Tolmin objavlja natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta – Svetovalec za stanovanjsko gospodarstvo in civilno zaščito. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta s trimesečno poskusno dobo. Besedilo natečaja je objavljeno v priponki, rok za prijavo je 12. april 2017.

|< 1 2 3 ... >|

aktualni razpisi
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani