domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Delovanje čistilne naprave Modrej


Odpadna voda priteče najprej v peskolov, v katerem se usedajo večji delci, iz peskolova pa teče naprej v črpališče. Presežne deževne vode v črpališče vstopajo prek pretočnega bazena. Črpalke v črpališču odpadno vodo nato prečrpajo v postopek čiščenja na čistilni napravi.
 

ČN Modrej - 3D shema čistilne naprave


V prvi (mehanski) stopnji čiščenja se iz odpadne vode na avtomatskih polžnih grabljah in peskolovu finih delcev odstranijo mehanski delci (ostanki hrane, krpe, fin pesek …).

Voda nato gravitacijsko odteka v drugo (biološko) stopnjo čiščenja, kjer se iz nje s pomočjo mikroorganizmov in kisika odstranjujejo organske spojine. Kisik, potreben za razgradnjo, se v obliki finih mehurčkov v odpadno vodo vnaša prek aeratorjev, ki so nameščeni na dnu bioaeracijskega bazena, regulacija vnosa pa se izvaja s pomočjo kisikove elektrode. Poleg kisika se v bioaeracijski bazen s pomočjo dozirne črpalke dovaja tudi kemikalija za odstranjevanje fosforja. Mešanica odpadne vode in aktivnega blata nato odteka v usedalnik, v katerem se blato usede na dno, očiščena voda pa prek naprave za dezinfekcijo odteka v Sočo (akumulacijsko jezero).

Nastali višek blata se prečrpava v zalogovnik blata, od koder se nato odvaža na drugo čistilno napravo, kjer se dehidrira in skladno s predpisi kasneje odstrani.
 

   ČN Modrej - oprema, slika 002 - Foto: Nataša HumarČN Modrej - oprema, slika 001 - Foto: Nataša Humar

ČN Modrej - oprema, slika 004 - Foto: Nataša HumarČN Modrej - oprema, slika 005 - Foto: Nataša HumarČN Modrej - oprema, slika 003 - Foto: Nataša Humar


Postopek čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na čistilni napravi Modrej si lahko ogledate tudi v obliki tehnološke sheme.

 

ostali projekti  arhiv

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani