domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Projekt ISO-TO


NAZIV:
ISO-TO – Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Tolmin

TERMIN:
januar 2012–december 2014

VREDNOST:
1.157.850,35 EUR

PARTNERJI:
slovenske občine: Tolmin (vodilni partner), Brda, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica; italijanske občine: Moimacco, Čedad, Buttrio, Remanzacco, Pradamano, Premariacco, San Giovanni al Natisone, Pavia di Udine; ostali partnerji: Univerza v Ljubljani, Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Hera S.p.A in F.IMM S.r.l.

ISO-TO_logo_SLO-ITA_mali_barvniVIRI FINANCIRANJA:
Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Iz sredstev proračuna Evropske unije bodo tako partnerji za izvedbo projekta pridobili 85 % sredstev, potrebnih za izvedbo, iz proračuna Republike Slovenije 10 % sredstev, iz lastnih virov pa bodo partnerji sami zagotavljali preostalih 5 % potrebnih sredstev.


NAMEN PROJEKTA:

Zmanjšati obseg tveganj za okolje in za biotsko raznovrstnost z izvedbo strukturnih in nematerialnih aktivnosti, usmerjenih v izboljšavo načrtovanja in upravljanja s kanalizacijskimi napravami.


VSEBINA PROJEKTA:

ISO-TO_slika0004 - Foto: Janko Humar (arhiv LTO Sotočje)Projekt ISO-TO je eden izmed šestih projektov z naslovom "Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda", katerih skupni cilj je izboljšati kvaliteto vodá v porečju Soče (ISOnzo) z zbiranjem in čiščenjem odpadnih voda. Neposredni učinki vseh projektov bodo vplivali na povodje reke Soče, kjer so redno zabeleženi primeri onesnaževanja zaradi zmanjšane sposobnosti upravljanja z odpadnimi vodami na čezmejnem območju, kar negativno vpliva tudi na okoljsko ravnotežje Severnega Jadrana.

V posameznih projektih nastopata z investicijo slovenska in italijanska občina, predmet investicije pa so rekonstrukcije ali izgradnje kanalizacijskih sistemov in/ali čistilnih naprav.

Projekt ISO-TO obsega posodobitev, sistematizacijo in okrepitev sistemov za upravljanje z odpadnimi vodami v Občinah Tolmin in Moimacco, kot tudi spodbujanje organiziranja dejavnosti preučevanja in raziskovanja, izmenjavo izkušenj in najboljših praks ter širjenje rezultatov projekta tudi na širšem območju programa v Sloveniji in Italiji.

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 1.157.850,35 EUR; delež, ki pripada Občini Tolmin pa znaša 586.244,65 EUR.


VLOGA OBČINE TOLMIN:

ISO-TO_CN_Tolmin_foto002 - Foto: arhiv Občine TolminInvesticijski del projekta ISO-TO, ki ga bo izvajala Občina Tolmin, predstavlja 3. fazo rekonstrukcije čistilne naprave v Tolminu, ki je bila grajena v obdobju 1983–1985 in je začela obratovati leta 1986. Načrtovana 3. faza rekonstrukcije obsega rušenje sedanje čistilne naprave, gradnjo bioaeracijskih lagun, gradnjo distribucijskega jaška, gradnjo stožčastega usedalnika blata, gradnjo sistema za defosfatizacijo ter ureditev sistema za daljinski nadzor in vodenje. Občina Tolmin je v aprilu 2012 objavila javni razpis za izvedbo del na čistilni napravi Tolmin in po izboru izvajalca sklenila gradbeno pogodbo s Cestnim podjetjem Nova Gorica d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica. Gradnja se je začela izvajati po končani poletni turistični sezoni leta 2012. Predvideni rok za dokončanje izvedbenih del je konec junija 2013, pri čemer ostale aktivnosti projekta trajajo do zaključka projekta decembra 2014.

Vrednost investicije Občine Tolmin presega maksimalno vrednost projekta, za katerega je mogoče pridobiti sofinanciranje. Del razlike bo Občina Tolmin zagotovila iz sredstev, ki so ji na voljo na podlagi 23. člena ZFO-1 za namen sofinanciranja investicij v javno infrastrukturo v letu 2013, preostanek pa iz lastnih sredstev občine. Dejanska vrednost projekta ISO-TO znaša 796.998,95 EUR.

 SLO-ITA_navedba_sofinanciranje_(MGRT)

 

 ostali projekti  arhiv

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani