domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Projekt BIMOBIS


BIMOBIS_logo_projekta_barvni, horizontalNAZIV:
BIMOBIS –
Kolesarska mobilnost
med Slovenijo in Italijo

TERMIN IZVAJANJA:
avgust 2012–februar 2015

VREDNOST:
1.500.000 EUR

PARTNERJI:
Občina Tolmin (vodilni partner), Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid - Tolmin, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Občina Čedad, Gorska skupnost Ter, Nadiža in Brda, Občina Špeter, Občina Podbonesec, Občina Koren, Konzorcij za zaščito kontroliranega porekla vin Vzhodnega furlanskega gričevja in Ramandola

BIMOBIS_logo_SLO-ITA_mali_barvni
VIRI FINANCIRANJA:

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Iz sredstev proračuna Evropske unije bodo tako partnerji za izvedbo projekta pridobili 85 % sredstev, potrebnih za izvedbo, iz proračuna Republike Slovenije 10 % sredstev, iz lastnih virov pa bodo partnerji sami zagotavljali preostalih 5 % potrebnih sredstev.


NAMEN PROJEKTA:

Sinergijsko povezati trajnostno mobilnost z razvojem turistične privlačnosti čezmejnega prostora.


VSEBINA PROJEKTA:
Projekt povezuje tri vsebinske sklope – mobilnost, kolesarstvo in turizem.

BIMOBIS_kolesarja_foto_001 - Foto: Matevž Lenarčič (arhiv LTO Sotočje)Aktivnosti prvega sklopa so povezane z okolju prijazno in dostopno čezmejno mobilnostjo. Pripravljena bo analiza obstoječih medkrajevnih in čezmejnih povezav na območju projekta in izdelan akcijski načrt za povečanje trajnostne mobilnosti med mesti in podeželjem.

V okviru drugega vsebinskega sklopa, ki predstavlja jedro projekta, je predvidena vzpostavitev čezmejnega kolesarskega kroga. Aktivnosti tega sklopa predvidevajo pripravo natančnega načrta najustreznejše trase za kolesarski krog, pripravo študije o dodatnih kolesarskih povezavah ter označevanje trase in izvedbo pilotnih investicij na dveh odsekih regijskega kolesarskega kroga. Na slovenski strani bo izvedena gradnja kolesarska povezave med Tolminom in Mostom na Soči, na italijanski strani pa bo pilotna investicija izvedena na odseku kolesarske poti med Čedadom in Špetrom. Občine, partnerice projekta, bodo v okviru projekta izvedle tudi vzdrževalna in obnovitvena dela na že obstoječih odsekih kolesarskih poti.

S tretjim, zadnjim sklopom projekta je predvidena integracija kolesarskega kroga v turistično ponudbo – s povezavo turističnih ponudnikov ob začrtani trasi bo oblikovan nov turistični produkt čezmejnega območja.


VLOGA OBČINE TOLMIN
:
BIMOBIS_kolesarji_PodKljučem_foto_002 - Foto: Matevž Lenarčič (arhiv LTO Sotočje)Občina Tolmin v projektu BIMOBIS opravlja naloge vodilnega partnerja in je zato odgovorna za koordinacijo in upravljanje projekta. V sklopu osrednjega, investicijskega dela projekta bodo izvedena tudi vzdrževalna dela na obstoječih kolesarskih poteh v občini. Projekt pa je za Občino Tolmin pomemben tudi zato, ker se bo na njenem območju izvajala ena od obeh predvidenih pilotnih investicij, in sicer gradnja dela kolesarske poti na odseku Modrej–Vodivček, s katero se bosta povezala Tolmin in Most na Soči. Ker predvidena trasa poti teče ob državni cesti, bo investicijo izvajala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

 

SLO-ITA_navedba_sofinanciranje_(MGRT)

 

ostali projekti  arhiv 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani